Erklæring efter det uformelle møde mellem de 27 stats- og regeringschefer, 15. december 2016

Det Europæiske Råd
  • 15.12.2016
  • 23:59
  • Pressemeddelelse
  • 782/16
  • Brexit
  • Institutionelle spørgsmål
15.12.2016
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Pressemedarbejder
+32 22815523
+32 470957561

De 27 stats- og regeringschefer og formændene for Det Europæiske Råd og Kommissionen udsendte følgende erklæring efter det uformelle møde 15. december 2016 i Bruxelles.