Indbydelse fra EU-formand Donald Tusk til EU's stats- og regeringschefer inden topmødet i Malta

Det Europæiske Råd
  • 31.1.2017
  • 13:00
  • Pressemeddelelse
  • 34/17
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Institutionelle spørgsmål
31.1.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Vi mødes på fredag i Malta til et vigtigt uformelt møde arrangeret af Joseph Muscat.

Vi vil først drøfte de eksterne aspekter af migration. Dette er i høj grad en del af den samlede strategi, vi har udviklet igennem de seneste to år. Efter at have stabiliseret situationen i det østlige Middelhavsområde vil vi denne gang fokusere på operationelle foranstaltninger for at håndtere udfordringen med de massive strømme af irregulære migranter i det centrale Middelhavsområde. Strømmene har nået et rekordhøjt niveau, alt for mange mennesker omkommer i forsøget på at nå til Europa, og foråret nærmer sig hastigt. Vi vil fortsætte vores langsigtede indsats med de afrikanske partnere gennem partnerskabsrammen og Vallettahandlingsplanen. Men den konkrete situation kræver en øjeblikkelig og hurtig indsats med og omkring Libyen, hvor langt størstedelen af de irregulære migranter kommer fra. Indsatsen for at stabilisere Libyen er nu vigtigere end nogensinde. Men vi skal på en og samme tid beskytte vores ydre grænser og hjælpe de libyske myndigheder med at sørge for anstændige modtagelsesfaciliteter på deres område. Situationen dér er anderledes og endnu mere kompleks end i øst, og vi er nødt til at være innovative og bygge på de principper, der har været styrende for vores tiltag i løbet af de seneste måneder. Vi vil i slutningen af vores drøftelse vedtage en ambitiøs erklæring om vejen fremad på en klar og konkret måde.

Sidst på formiddagen vil vi få taget et familiefoto udenfor og så tage videre til vores frokost på den anden side af bugten. Under frokosten vil vi få mulighed for frit at udveksle synspunkter om andre internationale udfordringer og den internationale situation. Vi vil også kort drøfte opfølgningen og gennemførelsen af de konklusioner, vi vedtager efter Det Europæiske Råds møder, og hvordan vi kan forbedre formidlingen af vores tiltag.

Efter frokosten vil vi møde pressen og holde vores respektive pressekonferencer.

Efter pressekonferencen vil vi 27 ledere mødes igen i Grandmaster's Palace for at drøfte forberedelserne til Rom, hvor Paolo Gentiloni tager imod os den 25. marts i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne. Du har modtaget et kort oplæg udarbejdet sammen med Italien, der skal tjene som grundlag for en åben debat om EU's fremtid. Jeg har også sendt dig et brev, hvori jeg redegør for mine overvejelser om EU's fremtid. Vores drøftelser i Malta skal hjælpe os med efterfølgende at udarbejde en erklæring med henblik på Rom. Rom skal være en festlig begivenhed for europæisk enhed og en lejlighed til sammen at opstille en vision for de kommende år.

Jeg glæder mig meget til at se jer alle i Malta på fredag.