Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Det Europæiske Råd
  • 3.2.2017
  • 12:36
  • Pressemeddelelse
  • 43/17
  • Retlige anliggender
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
3.2.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543