Finansielle tjenesteydelser: enighed om inddragelse af forbrugere i politikudformning

EU-Rådet
  • 14.2.2017
  • 17:22
  • Pressemeddelelse
  • 64/17
  • Økonomi og finans
  • Forbrugerbeskyttelse
14.2.2017
Pressekontakter

Francois Head
Pressemedarbejder
+32 22816083
+32 475953807

Repræsentanter for Rådet og Europa-Parlamentet blev 14. februar 2017 enige om et program, der skal fremme inddragelsen af forbrugere i politikudformningen inden for finansielle tjenesteydelser.

Der vil blive ydet tilskud til to NGO'er – Finance Watch og Better Finance – for at støtte aktiviteter, der fremmer inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere i politikudformningen. Programmet vil også bidrage til information af forbrugere om vigtige spørgsmål vedrørende regulering af den finansielle sektor.

"Forbrugere har lige så gode forudsætninger som regulerende myndigheder for at vurdere, om et finansielt produkt eller en finansiel tjenesteydelse er hensigtsmæssig, og de kan bidrage aktivt til politikudformningen", sagde Edward Scicluna, Maltas finansminister og formand for Rådet. "Dette EU-dækkende støtteprogram skal styrke forbrugernes deltagelse."

Det nye program er en opfølgning af et pilotprojekt fra 2011, der skulle genetablere forbrugernes tillid til den finansielle sektor efter finanskrisen i 2007-2008.

Det skal oprettes for perioden fra dets ikrafttræden til 31. december 2020 med en finansieringsramme på 6 mio. €.

Forbrugere af finansielle tjenesteydelser omfatter en vifte af brugere, bl.a. private sparere, private investorer, forsikringstagere, medlemmer af pensionskasser og låntagere.

Næste skridt

Aftalen bliver forelagt EU-ambassadørerne i løbet af de nærmeste dage til godkendelse på Rådets vegne. Parlamentet og Rådet vil derefter blive opfordret til at vedtage den foreslåede forordning uden yderligere debat.