Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd, 9.3.2017

Det Europæiske Råd
  • 10.3.2017
  • 00:45
  • Pressemeddelelse
  • 125/17
  • Sikkerhed og forsvar
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Institutionelle spørgsmål
  • Økonomi og finans
10.3.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede ikke konsensus af årsager, der var uden relation til substansen.

Henvisninger til Det Europæiske Råd i vedlagte dokument skal ikke læses således, at de har formel godkendelse fra Det Europæiske Råd i sin funktion af institution.