Indbydelse til EU's stats- og regeringschefer inden mødet i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne

Det Europæiske Råd
  • 15.3.2017
  • 16:00
  • Pressemeddelelse
  • 137/17
  • Institutionelle spørgsmål
15.3.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

25. marts fejrer vi 60-året for undertegnelsen af Romtraktaterne. Vi er blevet enige om, at vi den dag fejrer begyndelsen på en lang rejse i Sala degli Orazi e Curiazi på Kapitol, selve det sted, hvor traktaterne blev undertegnet i 1957. Det er en anledning til at reflektere over Den Europæiske Unions tilstand og fremtiden for integrationsprocessen.

Højtideligholdelsen vil finde sted om formiddagen og omfatte et møde mellem EU's stats- og regeringschefer, formændene for Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen og repræsentanter for institutionerne.

Først vil der være lejlighed til at fejre vores fælles historie og gøre status over 60 års integration. Det er ikke nogen hemmelighed, at det historiske øjeblik, vi står over for, kræver en dybere og mere grundig refleksion over udfordringerne for Unionen på kort og mellemlang sigt: vi henviser til den indre og ydre sikkerhed (med særlig henvisning til migration), til vækst og beskæftigelse og til social udvikling. Efter ceremonien agter vi at vedtage en politisk erklæring, der bekræfter gyldigheden af det europæiske integrationsprojekt og fastlægger en fælles vision for de kommende år.

Vi vil gå udendørs til familiefotoet. Derefter vil lederne af institutionerne have det sædvanlige møde med pressen.

Herefter er præsidenten for Den Italienske Republik, Sergio Mattarella, vært for en frokost i Quirinalpaladset. Over frokosten vil vi få mulighed for at høre ham tale og for at udveksle synspunkter om den proces, som forhåbentlig vil blive genoptaget 25. marts i Rom.

Vi glæder os til at møde Dem i Rom 25. marts.