Konfliktmineraler: Rådet vedtager nye regler med henblik på at reducere finansieringen af væbnede grupper

  • 3.4.2017
  • 10:15
  • Pressemeddelelse
  • 181/17
  • International handel og told
3.4.2017
Pressekontakter

Maria Tomasik
Pressemedarbejder
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

3. april 2017 vedtog Rådet en forordning, der skal standse finansieringen af væbnede grupper gennem handel med konfliktmineraler.

Forordningen pålægger EU-virksomheder at tilvejebringe deres import af tin, tantal, wolfram og guld på ansvarlig vis og sikre, at deres forsyningskæder ikke er med til at finansiere væbnede konflikter. Disse "due diligence"-regler bliver bindende fra 1. januar 2021, selv om importører opfordres til at tage dem i brug hurtigst muligt.

Tin, tantal, wolfram og guld kan anvendes i hverdagsprodukter som f.eks. mobiltelefoner, biler eller smykker. I konfliktramte områder og højrisikoområder anvender væbnede grupper ofte tvangsarbejde til at udvinde disse mineraler, som de sælger for at finansiere deres aktiviteter. Ved at sikre produktets sporbarhed er det forordningens formål at afskære en af deres vigtigste indtægtskilder.

Forordningen indebærer klare forpligtelser til ansvarlig tilvejebringelse i starten af produktionsprocessen, bl.a. ved udvindingen og forædlingen af disse mineraler. Mindst 95 % af EU's samlede import af metaller og mineraler bliver omfattet, mens importører af små mængder er fritaget. De kompetente myndigheder gennemfører kontrol for at sikre, at EU-importører af mineraler og metaller overholder deres due diligence-forpligtelser.

Desuden vil Kommissionen gennemføre en række andre foranstaltninger for yderligere at fremme due diligence hos både store og små EU-virksomheder længere fremme i forsyningskæden, som er dem, der anvender disse mineraler som komponenter til produktion af varer. Kommissionen vil også udarbejde en håndbog, bl.a. ikkebindende retningslinjer, der skal hjælpe virksomheder, især SMV'er, med at identificere konfliktramte områder og højrisikoområder.

Forordningen bygger på OECD-retningslinjerne fra 2011, der fastsætter det internationale benchmark for due diligence i forsyningskæden. Den tekst, Rådet har vedtaget, er et resultat af en aftale, der blev opnået med Europa-Parlamentet i november 2016, og som Parlamentet siden har godkendt på et plenarmøde 16. marts 2017.