Det Europæiske Råd (artikel 50), retningslinjer for Brexitforhandlingerne

Det Europæiske Råd
  • 29.4.2017
  • 16:00
  • Pressemeddelelse
  • 220/17
  • Brexit
29.4.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Det Europæiske Råd (artikel 50), retningslinjer efter Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU