Visa: Rådet vedtager forordning om visumliberalisering for ukrainske statsborgere

EU-Rådet
  • 11.5.2017
  • 10:25
  • Pressemeddelelse
  • 244/17
  • Indre anliggender
11.5.2017
Pressekontakter

Veronica Huertas Cerdeira
Pressemedarbejder (indre anliggender; koordinering af terrorbekæmpelse)
+32 22814548
+32 470882199

Rådet har 11. maj 2017 vedtaget en forordning om visumliberalisering for ukrainske statsborgere, der rejser til EU for en opholdsperiode på 90 dage i enhver periode på 180 dage.

"Vedtagelsen af forordningen om visumliberalisering for ukrainske statsborgere er et vigtigt skridt, der vil bidrage til at forstærke båndene mellem Ukraines befolkning og EU. Forinden har Ukraine afsluttet de nødvendige reformer på en række områder, bl.a. migration, offentlig orden og sikkerhed, eksterne forbindelser og grundlæggende rettigheder. Den reviderede suspensionsmekanisme, som EU har vedtaget for nylig, betyder desuden, at Unionen kan suspendere liberaliseringen, hvis der opstår alvorlige migrations- eller sikkerhedsproblemer med Ukraine"

Carmelo Abela, Maltas indenrigsminister og minister for national sikkerhed   

Forordningen ændrer formelt forordning 539/2001 ved at flytte Ukraine fra bilag I (lande, hvis statsborgere skal have visum for at rejse ind i Schengenområdet) til bilag II (visumfrie lande). Ukrainske statsborgere med biometrisk pas, der rejser til EU for en periode på op til 90 dage i forbindelse med forretningsrejser, turisme eller familiebesøg, skal ikke længere have visum.

Ordningen vil ikke gælde for Irland og Det Forenede Kongerige ifølge de protokoller, der er knyttet som bilag til EU-traktaterne. Disse EU-landes visumordning er fortsat omfattet af deres nationale lovgivning.

Næste skridt

Rådet og Europa-Parlamentet skal nu undertegne den vedtagne forordning. Teksten offentliggøres derefter i EU-Tidende og træder i kraft tyve dage senere.

Baggrund

I december 2015 konstaterede Kommissionen, at Ukraine havde opfyldt alle benchmark i planen for visumliberalisering, og at landet derfor var rede til at blive fritaget for visumpligt. 20. april 2016 offentliggjorde Kommissionen forslaget om visumliberalisering for indehavere af ukrainske pas. Rådet og Europa-Parlamentet nåede til enighed om forslaget 28. februar 2017.