Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
  • 21.6.2017
  • 09:30
  • Pressemeddelelse
  • 391/17
  • Brexit
  • Økonomi og finans
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Indre anliggender
  • Sikkerhed og forsvar

Det er rimeligt at sige, at vi mødes i en anden politisk kontekst end for et par måneder siden, hvor de EU-kritiske kræfter var i fremmarch. Den aktuelle udvikling på kontinentet synes at antyde, at vi langsomt er ved at komme på rette kurs. I mange af vores lande er de politiske partier, der har bygget deres styrke på modvilje mod EU, begyndt at blive mindre. Vi er vidne til, at EU igen bliver en løsning og ikke et problem. Paradoksalt nok har de seneste måneders voldsomme udfordringer gjort os mere forenede end nogensinde før. Men det er også på grund af jeres beslutsomhed, at vi har bevaret denne enhed. Det takker jeg for, og jeg beder om mere. Vores enhed er netop grunden til, at vi i dag står langt bedre med den nye optimisme for fremtiden.

Men vi må ikke være selvtilfredse eller naive. Vi må vise befolkningen, at vi er i stand til at genvinde kontrollen over begivenheder, der er overvældende og til tider endog forfærdende. Sidste år blev vi enige om, at EU skal beskytte borgerne mod sikkerhedstrusler, ulovlig migration og ukontrolleret globalisering, og vi skal vedblive med at levere resultater. Derfor ønsker jeg, at vi på det kommende Europæiske Råd går videre med vores politiske reaktion på disse tre områder.

For det første sikkerhed. Terrorisme er fortsat en stor trussel. De seneste angreb understreger den nye bølge af hjemmedyrket radikalisering. Lad mig sige det ligeud: EU kommer ikke til at erstatte nationalstaterne i denne kamp, for den politiske reaktion afhænger primært af regeringerne. Men EU kan være med til at vinde kampen. Indtil videre har vi gjort fremskridt med fremmedkrigere og hjemvendte fremmedkrigere. Nu er det tid til at intensivere samarbejdet med internetindustrien. Terroristernes propaganda har størst virkning i de første par timer efter offentliggørelsen. Derfor bør vi tilskynde industrien til at udvikle værktøjer, der automatisk påviser og fjerner indhold, som udbreder terrormateriale eller tilskynder til vold.

Da Europas sikkerhed er vores fælles ansvar, ser jeg også gerne, at vi bliver enige om, at der er behov for at iværksætte et permanent struktureret samarbejde på forsvarsområdet. Hvis det skal lykkes, må vi have jeres ambitiøse tilsagn: fra projekter, der udvikler vores forsvarskapaciteter, til mere krævende opgaver såsom militæroperationer. Beslutninger i den henseende vil ikke blot vise vores vilje til at investere mere i Europas sikkerhed og forsvar, men også vores ansvar for de transatlantiske forbindelser på et tidspunkt, hvor der er mere behov for det på vores side af Atlanten end nogensinde før. Alle medlemsstater bør opfordres til at deltage i det forsvarssamarbejde, der er under opbygning, og ingen bør holdes udenfor. Dette samarbejde kan blive det bedste eksempel på, at vi ikke fremmer "forskellige" hastigheder, men skaber en arbejdsmetode, som bør give hele EU mulighed for at nå den "rigtige" hastighed.

For det andet må vi med hensyn til ulovlig migration se på situationen på den centrale Middelhavsrute. Antallet af ulovlige ankomster til Italien af hovedsagelig økonomiske migranter er steget med 26 % i forhold til sidste år; omkring 1 900 mennesker har mistet livet på havet, og smuglervirksomheden har antaget nye dimensioner. Der er opnået nogle operationelle resultater af vores beslutninger, nemlig uddannelse af libyske kystvagter, anholdelse af over 100 smuglere og neutralisering af mere end 400 af deres fartøjer. Men det er tydeligvis for lidt, og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke kan bære et større økonomisk ansvar for de libyske kystvagters funktion. De er vores allierede i kampen mod smuglere. Jeg gør jer opmærksom på dette, fordi nogle af jeres repræsentanter på arbejdsplan ikke tager de nødvendige beslutninger i denne henseende.

Til sidst ukontrolleret globalisering. For at beskytte vores frihandelsdagsorden herhjemme må vi bevise, at vi kan forsvare Europa mod dem, der ønsker at misbruge vores åbenhed. Med henblik herpå skal vi sørge for, at vores defensive handelsinstrumenter er effektive. Vi må have en seriøs debat om, hvordan man kan fremme gensidighed og overvåge investeringer fra lande, der indfører urimelige begrænsninger. Folk skal vide, at vi kan beskytte dem mod urimelig handelspraksis.

For så vidt angår mødedagsordenen indleder vi vores drøftelser med den traditionelle udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani, torsdag kl. 15.00. Derefter vil premierminister Joseph Muscat orientere os om status for gennemførelsen af vores tidligere konklusioner. Vores første arbejdsmøde vil fokusere på indre sikkerhed, terrorbekæmpelse og forsvar. Efter at have vedtaget vores konklusioner om disse spørgsmål vil vi afbryde arbejdet for at møde pressen. Vi samles igen til en arbejdsmiddag, hvor vi drøfter de eksterne forbindelser. Først vil kansler Angela Merkel og præsident Emmanuel Macron gøre status over gennemførelsen af Minskaftalerne. Dernæst vil jeg redegøre for mine overvejelser efter de seneste internationale topmøder og møder, herunder møderne med præsident Donald Trump og præsident Recep Tayyip Erdoğan. I den forbindelse synes jeg, at vi skal minde om, at vi står samlet bag Parisaftalen om klimaændringer. Ved middagens afslutning vil premierminister Theresa May orientere os om sine planer med hensyn til forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. Efter middagen vil jeg opfordre de 27 ledere til at blive tilbage for at få en kort orientering om forhandlingerne, og til at godkende proceduren for flytning af de agenturer, der ligger i Det Forenede Kongerige.

Fredag begynder vi kl. 10.00 med ECB's formand, Mario Draghi, som vil redegøre for den aktuelle økonomiske situation. Bagefter går vi videre til handel og vedtager de relevante konklusioner. Dernæst behandler vi konklusionerne om migration, hvor premierminister Joseph Muscat vil orientere os om opfølgningen på Maltaerklæringen. Før vi slutter, vil vi kort komme ind på begrebet det digitale Europa sammen med premierminister Jüri Ratas i lyset af det kommende formandskabs arbejdsprogram. Vores møde skulle slutte ved frokosttid. Jeg ser frem til at se jer alle i Bruxelles.