Det Europæiske Råds konklusioner, 22.-23.6.2017

Det Europæiske Råd
  • 23.6.2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Sikkerhed og forsvar
  • International handel og told
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Miljø
  • Økonomi og finans
23.6.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Det Europæiske Råd vedtog 22.-23. juni 2017 konklusioner om: sikkerhed og forsvar, Parisaftalen om klimaændringer, økonomi, migration og det digitale Europa.