Bemærkninger fra formand Donald Tusk efter Det Europæiske Råds møder 22.-23. juni 2017

Det Europæiske Råd
  • 23.6.2017
  • 15:30
  • Erklæringer og bemærkninger
  • 409/17
  • Brexit
  • International handel og told
  • Indre anliggender
  • Beskæftigelse
  • Økonomi og finans
23.6.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

I går aftes traf lederne tre vigtige beslutninger. For det første blev vi enige om at forlænge sanktionerne mod Rusland i yderligere seks måneder. For det andet vil Europa fortsat arbejde for at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer i samarbejde med vores internationale partnere. Og for det tredje blev EU-27-lederne enige om proceduren for flytning af de to EU-agenturer, der ligger i UK. Dette gør det muligt for ministrene at træffe en endelig beslutning ved en afstemning i november. Den hurtige enighed herom bekræfter atter, at vi står sammen og er fast besluttet på at mindske usikkerheden som følge af brexit.

Desuden meddelte premierminister Theresa May, at hun mandag vil fremsætte sit forslag om EU-borgernes rettigheder i UK. Borgernes rettigheder har højeste prioritet for EU-27, og vi har klart tilkendegivet vores holdning. Vi vil gerne sikre, at EU's og UK's borgere er i fuld besiddelse af deres rettigheder efter brexit. Mit første indtryk er, at UK's tilbud ikke opfylder vores forventninger, og at det risikerer at forværre situationen for borgerne. Men det vil være op til vores forhandlere at analysere tilbuddet linje for linje, når vi modtager det på papir.

Faktisk brugte vi meget kort tid på brexit på dette møde i Det Europæiske Råd. Vi fokuserede først og fremmest på at imødekomme folks bekymringer med hensyn til sikkerhed, illegal migration og ukontrolleret globalisering.

Her til formiddag mødtes vi med ECB's formand, Mario Draghi, som bekræftede, at tingene har ændret sig til det bedre i EU. Der er fornyet tro på det europæiske projekt, hvilket har en positiv indvirkning på vores økonomi. Denne tillid giver sig udslag i kraftig vækst, større forbrug, flere investeringer og frem for alt flere arbejdspladser. Faktisk har vi det højeste antal arbejdspladser, der nogensinde er blevet registreret. Jeg ville gerne delagtiggøre jer i denne optimistiske vurdering fra formand Mario Draghi, da det er første gang i mange år, at vi har fået så gode nyheder.

Lederne havde også en lang drøftelse om handel og balancen mellem åbenhed og beskyttelse. Europa er og vil fortsat være åbent for erhvervslivet. Men vi var enige om, at Europa skal beskytte borgerne bedre mod urimelig handelspraksis, f.eks. ved at indføre mere gensidighed. Vi blev enige om, at Kommissionen skal analysere investeringer fra tredjelande i strategiske sektorer.

I dag drøftede lederne Libyen og den centrale Middelhavsrute, hvor situationen fortsat er kritisk for så vidt angår irregulære ankomster af migranter. Selv om det er korrekt, at vi tager mange af de rigtige skridt, er det eneste, der virkelig betyder noget for os, at sætte en definitiv stopper for denne tragiske situation. Lederne blev enige om, at alle skal arbejde hårdere i de kommende uger for bedre at koordinere vores indsats og støtte Italien mere.

Endelig vil jeg meget gerne takke Joseph Muscat og hans team for et meget effektivt maltesisk formandskab. Joseph, jeg værdsætter virkelig dit hårde arbejde. Det er ikke bare en kliché, da vi traditionelt bør sige noget i den retning, men jeg mener virkelig, at det har været en af de bedste erfaringer i mit arbejdsliv. Tak for hjælpen med at forberede brexitforhandlingerne og for at gøre fremskridt med dagsordenen for den indre sikkerhed, migration samt tilsynet med den endelige afskaffelse af roaminggebyrer. Joseph, du fortjener helt alvorligt al den ros, du med rette får. Tak!