Gå til indhold
Tilmeld dig mailingliste
 • 26.6.2017
 • 19:10
 • Pressemeddelelse
 • 415/17
 • Energi
 • Miljø

Rådet nåede i dag til enighed om sin holdning til et forslag til revideret direktiv om energieffektivitet. Denne aftale betyder, at forhandlingerne med Europa-Parlamentet kan indledes under det estiske formandskab.

Hovedformålet med det foreslåede direktiv er at forbedre de gældende bestemmelser og øge energieffektiviteten for at sikre, at EU's overordnede 2020-mål og klima- og energimålene for 2030 bliver opfyldt.

Energieffektivitet betragtes som en selvstændig energikilde. Øget energieffektivitet vil gavne miljøet, mindske drivhusgasemissionerne, forbedre energisikkerheden, reducere energiomkostningerne for husholdninger og virksomheder, bidrage til at afhjælpe energifattigdom og bidrage til vækst og beskæftigelse.

De vigtigste elementer i det reviderede direktiv er følgende:

 • et overordnet EU-mål for energieffektivitet på 30 %
 • energispareforpligtelser på 1,5 % faldende til 1,0 % for perioden 2026-2030, medmindre midtvejsevalueringen i 2024 konkluderer, at EU ikke er på vej til at opfylde sine mål
 • Langsigtede individuelle foranstaltninger kan medregnes i energispareforpligtelsen
 • Alternative foranstaltninger anerkendes som svarende til ordninger for energispareforpligtelser
 • Muligheden for delvist at medregne vedvarende energi, der produceres på stedet, i besparelser i perioden 2020-2030
 • Pligt til at tage hensyn til energifattigdom ved udformningen af nye foranstaltninger
 • Bedre bestemmelser om forbrugsmåling og fakturering til fordel for slutbrugerne af opvarmning og køling

"Vi er meget glade for, at vi har været i stand til at nå til enighed om denne vigtige lovgivning, som var en prioritet for vores formandskab. Energieffektivitet er et afgørende element i en vellykket energiomstilling i Europa. Det vil give os mulighed for at gå videre med gennemførelsen af pakken om ren energi."

Joe Mizzi, Maltas minister for energi og vandforvaltning

Baggrund

Kommissionens forslag om energieffektivitet er en ajourføring af det nuværende direktiv 2012/27/EU, og det blev forelagt af Kommissionen i november 2016. Det er en del af den omfattende pakke om ren energi, redskabet til gennemførelse af strategien for energiunionen.

Det overordnede mål med strategien er at arbejde hen imod en dekarbonisering af EU's økonomi inden 2030 og derefter og samtidig styrke økonomisk vækst, forbrugerbeskyttelse, innovation og konkurrenceevne.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i oktober 2014 opstillede et vejledende mål på mindst 27 % for forbedring af energieffektiviteten på EU-plan i 2030. Dette mål bør tages op til revision senest i 2020 på baggrund af et ønsket EU-niveau på 30 %.