Skrivelse fra formand Donald Tusk til EU's ledere forud for deres uformelle middag i Tallinn

Det Europæiske Råd
  • 21.9.2017
  • 18:25
  • Pressemeddelelse
  • 529/17
  • Det indre marked
  • Indre anliggender
  • Udenrigsanliggender og internationale forbindelser
  • Euroområdet
  • Institutionelle spørgsmål
  • Budget
21.9.2017
Pressekontakter

Preben Aamann
Talsmand for formanden for Det Europæiske Råd
+32 22815150
+32 476850543

Premierminister Jüri Ratas har bedt mig være formand ved vores middag forud for det digitale topmøde i Tallinn, og derfor skriver jeg til jer.

Den 29. juni 2016, et par dage efter brexitafstemningen i Det Forenede Kongerige, besluttede vi at indlede overvejelser om fremtiden for en Europæisk Union med 27 medlemsstater. Det første møde, der blev afsat hertil, i september 2016, resulterede i Bratislavakøreplanen. Vi blev enige om at koncentrere os om de spørgsmål, der er af størst umiddelbar betydning for vores borgere: migration, sikkerhed og økonomiske og sociale anliggender. Vi videreudviklede denne dagsorden i Malta og i Bruxelles i år, hvilket førte til Romerklæringen, hvori der blev skitseret en mere omfattende vision for de kommende år.

Parallelt hermed har vi sat os for at levere resultater til denne dagsorden under vores ordinære møder i Det Europæiske Råd. Det er lykkedes os at løse flere problemer, og derfor er situationen i Europa bedre i dag, og vi kan gå fremtiden i møde med mere optimisme. Hvad angår migration, fokuserede vi først på den østlige Middelhavsrute, dernæst den centrale Middelhavsrute, og genvandt kontrollen med vores ydre grænser og nedbragte antallet af irregulære migranter samt dødsfald til havs. Hvad angår sikkerhed, har vi fortsat styrket vores instrumenter mod terrorisme og gjort betydelige fremskridt i forbindelse med det europæiske forsvar, herunder i samarbejde med NATO. På det økonomiske plan har vi indledt en omlægning af vores handelspolitik, så de negative konsekvenser af globaliseringen afbødes. Vi bevarer de store ambitioner med hensyn til markedsåbning (handelsaftaler med Canada og Japan), samtidig med at vi styrker robustheden i vores reaktion på illoyal handelspraksis.

Til hvert af disse spørgsmål har vi stadig et vigtigt og betydeligt arbejde foran os. Vi skal styrke vores eksterne migrationspolitik, forbedre vores kapacitet i forhold til tilbagesendelser og finde varige løsninger på en reform af asylsystemet. Vi skal fortsat styrke det europæiske forsvar, i første omgang ved at iværksætte det permanente strukturerede samarbejde i december. På samme måde skal vi fortsat forbedre vores økonomiske grundlag, herunder gennem det digitale indre marked (Tallinntopmødet), samtidig med at vi sikrer, at det er socialt afbalanceret (Göteborgtopmødet i november).

Vi skal også træffe beslutning om den videre udvikling af euroen. Der findes ikke nogen mirakelløsning til at fuldføre Den Økonomiske og Monetære Union én gang for alle. Men jeg er overbevist om, at vi er forpligtede til at forbedre ØMU'ens funktion og styrke den skridt for skridt. Vores prioritet bør være at fuldføre bankunionen i overensstemmelse med den aftalte køreplan, så euroområdet styrkes strukturelt. Det betyder, at vi skal udarbejde en fælles bagstopper for bankunionen, fremme yderligere risikoreduktion og bane vejen for en europæisk indskudsforsikringsordning. Vi bør også styrke Europas evne til at handle, hvilket kan omfatte udvikling af ESM til en europæisk monetær fond. Der er indført en række idéer om styring og budgetmidler, der er specifikke for euroområdet, og det skal vi drøfte langt mere indgående. For at fremme denne dagsorden vil jeg indkalde til et eurotopmøde i december i et inklusivt format. Der bør senest på Det Europæiske Råds møde i juni næste år træffes konkrete beslutninger om disse spørgsmål.

Samtidig bør vi fortsat udvikle Unionens internationale rolle i vores naboskabsområde og på globalt plan. Jeg foreslår, at vi på Det Europæiske Råds møde i oktober drøfter vores reaktion på udviklingen i forbindelserne med Tyrkiet, og så foreslår jeg, efter aftale med premierminister Boiko Borisov, at vi i maj næste år mødes i Bulgarien til et topmøde om Vestbalkan. Handelen vil også fortsat være en vigtig prioritet for vores arbejde.

Ud over disse umiddelbare prioriteter har vi en stor opgave foran os med hensyn til det næste flerårige EU-budget. Denne debat, som vil forme vores politikker for de kommende år, vil for alvor starte, når vi har indgået aftalen om UK's udtræden. Det bliver et vigtigt punkt på dagsordenen, indtil vi når til enighed, i god tid inden den nye flerårige finansielle ramme træder i kraft i 2021.

Vi kan ikke håndtere, og slet ikke træffe beslutning om, alle disse spørgsmål i Tallinn. Men jeg tror bestemt, at dette møde vil være en god lejlighed til at drøfte vores tilgang til denne debat, især i lyset af de mange interessante stemmer, vi for nylig har hørt om indhold, metode og mål. Efter vores drøftelser vil jeg søge jeres vejledning for at afgøre, hvordan vi skal tilrettelægge Det Europæiske Råds arbejde i denne henseende. Med henblik på at sikre en åben, ærlig og uformel udveksling af synspunkter om disse spørgsmål vil der ikke være nogen tekster på bordet, og der vil ikke blive udarbejdet skriftlige konklusioner af vores drøftelser.

Endelig bør vi alle være klar over, at brexit fortsat er en af de vigtigste opgaver for os. Dette vil være emnet for vores næste møde blandt 27 i oktober på grundlag af artikel 50.