Det Europæiske Råd består af EU-landenes stats- og regeringschefer samt dets formand og formanden for Europa-Kommissionen. Det fastlægger EU's overordnede politiske retningslinjer og prioriteter.

EU-Rådet repræsenterer EU-landenes regeringer. Det kaldes også Ministerrådet og er det forum, hvor de nationale fagministre fra hvert EU-land samles for at vedtage lovgivning og koordinere politikker.

Fokus på

Et skridt nærmere en afskaffelse af roamingtakster

2. december vedtog Rådet sin holdning til nye regler engrosroamingmarkeder i EU. Dette er en nødvendig forudsætning for afskaffelsen af roaminggebyrer for forbrugerne i 2017.

Udkastet til forordning sætter grænser for, hvad operatørerne må opkræve hos hinanden for brug af deres net til at udbyde roamingtjenester. Disse lofter omfatter opkald, SMS-beskeder og dataforbrug. De højeste afgiftssatser vil blive forhandlet.

Den vedtagne tekst bliver udgangspunktet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet om at overholde fristen for at afskaffe roaming senest i juni 2017.

Fokus på

Et skridt nærmere en afskaffelse af roamingtakster

2. december vedtog Rådet sin holdning til nye regler engrosroamingmarkeder i EU. Dette er en nødvendig forudsætning for afskaffelsen af roaminggebyrer for forbrugerne i 2017.

Udkastet til forordning sætter grænser for, hvad operatørerne må opkræve hos hinanden for brug af deres net til at udbyde roamingtjenester. Disse lofter omfatter opkald, SMS-beskeder og dataforbrug. De højeste afgiftssatser vil blive forhandlet.

Den vedtagne tekst bliver udgangspunktet for forhandlingerne med Europa-Parlamentet om at overholde fristen for at afskaffe roaming senest i juni 2017.