Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Transparentnost a přístup k dokumentům

Zásada transparentnosti znamená, že veřejnost má právo na přístup k dokumentům orgánů EU včetně Evropské rady a Rady. Rovněž to znamená, že jednání a hlasování ministrů o všech budoucích legislativních aktech EU jsou veřejná. Zvláštní ustanovení o přístupu veřejnosti k dokumentům orgánů a institucí EU a o otevřenosti rozhodovacího procesu, pokud jde o návrhy legislativních aktů, jsou od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 obsažena v článku 15 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Veřejný rejstřík dokumentů, který je v provozu od 1. ledna 1999, obsahuje odkazy na dokumenty předložené Evropské radě, Radě nebo některému z jejích přípravných orgánů, jež nejsou považovány za citlivé a mají sloužit jako podklad pro jednání, mohly by ovlivnit rozhodovací proces nebo odráží vývoj v určité záležitosti.