Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Läbipaistvus ja juurdepääs dokumentidele

Läbipaistvuse põhimõte tähendab, et üldsusel on õigus tutvuda ELi, sealhulgas Euroopa Ülemkogu ja nõukogu dokumentidega. Samuti tähendab see, et ministrid arutavad ja hääletavad kõigi tulevaste ELi seadusandlike aktide üle avalikult. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009 kehtivad Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 15 sätestatud erisätted üldsuse ligipääsu kohta ELi institutsioonide ja organite dokumentidele ning erisätted seadusandlike aktide eelnõudega seotud otsustusprotsessi avatuse kohta.

Dokumentide avalik register, mis toimib alates 1. jaanuarist 1999, sisaldab viiteid Euroopa Ülemkogule, nõukogule või mõnele selle ettevalmistavale organile edastatud dokumentidele, mis ei ole tundliku sisuga ning mille põhjal peetakse arutelusid, mis võivad mõjutada otsustusprotsessi või kajastada saavutatud edusamme antud valdkonnas.