Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Avoimuus ja asiakirjoihin tutustuminen

Avoimuusperiaate tarkoittaa, että yleisöllä on oikeus saada EU:n toimielinten, muun muassa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston asiakirjoja. Se tarkoittaa myös, että ministerit keskustelevat ja äänestävät julkisesti kaikista tulevista EU:n säädöksistä. Määräykset yleisön oikeudesta saada EU:n toimielinten ja elinten asiakirjoja sekä säädösehdotuksia koskevan päätöksentekoprosessin avoimuudesta ovat Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artiklassa.

Julkinen asiakirjahakemisto otettiin käyttöön 1. tammikuuta 1999. Se sisältää viitteet Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle tai jollekin sen valmisteluelimistä toimitettuihin muihin kuin arkaluonteisiin asiakirjoihin, joita on määrä käyttää käsittelyn pohjana, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekomenettelyyn tai joista käy ilmi asian käsittelyn eteneminen.