Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Trédhearcacht agus Rochtain ar Dhoiciméid

Ciallaíonn prionsabal na trédhearcachta go bhfuil sé de cheart ag an bpobal rochtain a bheith aige ar dhoiciméid institiúidí an AE, lena n-áirítear an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle. Ciallaíonn sé freisin gur go poiblí a dhéanann na hairí a gcuid díospóireachta agus a gcuid vótála maidir leis na gníomhartha reachtacha AE uile a bheidh ann amach anseo. Ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009, is in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) a leagtar síos na forálacha sonracha a bhaineann le rochtain an phobail ar dhoiciméid institiúidí agus chomhlachtaí an AE, agus na forálacha sin a bhaineann le hoscailteacht an phróisis cinnteoireachta, a mhéid a bhaineann leis na dréachtghníomhartha reachtacha.

I gClár Poiblí na nDoiciméad, atá ag feidhmiú ón 1 Eanáir 1999, tá tagairtí do na doiciméid neamhíogaire a cuireadh faoi bhráid na Comhairle Eorpaí, na Comhairle nó ceann de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, agus ar doiciméid iad a d'fhéadfadh a bheith mar bhunús don phlé, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an bpróiseas cinnteoireachta nó a bhféadfadh tuairisc a bheith iontu ar an dul chun cinn a rinneadh in ábhar faoi leith.