Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais

Skaidrumo principas reiškia, kad visuomenė gali susipažinti su ES institucijų, įskaitant Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą, dokumentais. Šis principas taip pat reiškia, kad ministrai dėl visų būsimų ES įstatymo galią turinčių aktų balsuoja viešai. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, konkrečios nuostatos dėl galimybės visuomenei susipažinti su ES institucijų ir organų dokumentais ir dėl sprendimų priėmimo proceso, susijusio su įstatymo galią turinčių aktų projektais, atvirumo yra išdėstytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnyje.

Viešame dokumentų registre, veikiančiame nuo 1999 m. sausio 1 d., pateiktos nuorodos į Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ar vienam iš jos parengiamųjų organų pateiktus dokumentus, kurie nėra neskelbtini ir kuriais grindžiami svarstymai, kurie galėtų daryti poveikį sprendimų priėmimo procesui ar kuriuose atspindima atitinkamu klausimu padaryta pažanga.