Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Pārredzamība un piekļuve dokumentiem

Pārredzamības princips nozīmē, ka sabiedrībai ir tiesības piekļūt ES iestāžu, tostarp Eiropadomes un Padomes, dokumentiem. Tas nozīmē arī to, ka ministri visus jaunos ES leģislatīvos aktus apspriež un par tiem balso publiski. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī īpašie noteikumi par sabiedrības piekļuvi ES iestāžu un struktūru dokumentiem, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesa atklātību attiecībā uz leģislatīvo aktu projektiem ir izklāstīti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. pantā.

Dokumentu publiskajā reģistrā, kas darbojas kopš 1999. gada 1. janvāra, ir iekļautas atsauces uz nekonfidenciāliem dokumentiem, kuri iesniegti Eiropadomei, Padomei vai kādai no tās darba sagatavošanas struktūrām un kurus paredzēts izmantot par pamatu apspriedēm, kas varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu vai kas atspoguļo panākto attiecībā uz kādu konkrētu tematu.