Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Transparența și accesul la documente

Principiul transparenței înseamnă că publicul are drept de acces la documentele instituțiilor UE, inclusiv ale Consiliului European și ale Consiliului. De asemenea, înseamnă că miniștrii dezbat și votează în mod public cu privire la toate viitoarele acte legislative ale UE. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, dispozițiile specifice privind accesul public la documentele instituțiilor și organelor UE și caracterul deschis al procesului decizional referitor la proiectele de acte legislative sunt prevăzute de articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Registrul public al documentelor, aflat în funcțiune de la 1 ianuarie 1999, conține trimiteri la documente care nu sunt sensibile, înaintate Consiliului European, Consiliului sau unuia din grupurile de pregătire ale acestuia, care urmează să servească drept bază pentru deliberări, care ar putea influența procesul decizional sau ar putea reflecta progresul realizat cu privire la un anumit subiect.