Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Archiv Rady EU

V archivu Rady jsou shromažďovány a zpracovávány dokumenty, jež Rada Evropské unie vytvořila nebo obdržela při výkonu svých funkcí. Archiválie týkající se spisů, které byly uzavřeny před více než 30 lety, jsou veřejně přístupné.

Podrobnější informace o fondech

Archivní fondy Rady jsou rozděleny podle jednotlivých etap právního základu EU:

  • Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), zřízené Pařížskou smlouvou (1952) (archivní fond CM1);
  • Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom), zřízené Římskými smlouvami (1957) (archivní fond CM2);
  • Evropská unie od Maastrichtské smlouvy do vstupu v platnost Lisabonské smlouvy (archivní fond CM4);
  • Evropská unie vymezená Lisabonskou smlouvou (archivní fond CM8).

Archivní fondy zahrnují rovněž spisy týkající se mezivládních jednání, například:

  • jednání o Smlouvách, jako jsou Římské smlouvy (archivní fond CM3);
  • jednání o rozšíření EU (archivní fond CM5);
  • jednání v rámci úmluv z Yaoundé a Lomé a dohody z Cotonou (archivní fond CM6);
  • jednání týkajících se Evropského hospodářského prostoru a Rad přidružení mezi EU a zeměmi mimo EU (archivní fond CM7).

Archivní fondy Rady obsahují především zápisy z jednání Rady a dokumenty týkající se zasedání Evropské rady, zasedání Coreperu a dalších výborů. Jsou zde také uchovávány dokumenty týkající se rozpočtu a přípravy směrnic, nařízení a rozhodnutí v celé řadě politik.

Dokumenty jsou zpravidla dostupné v jazycích, které byly úředními jazyky EU v době jejich vypracování.

 

Přístup veřejnosti

Spisy a dokumenty starší 30 let jsou veřejně přístupné. Originály dokumentů jsou předávány do historických archivů EU, jež jsou uchovávány v Evropském univerzitním institutu ve Florencii. V archivu Rady v Bruselu je možné konzultovat kopie dokumentů na mikrofilmu nebo v elektronické podobě.

Platí určité výjimky, například u utajovaných dokumentů nebo na ochranu:

  • soukromí a integrity jednotlivců;
  • obchodních zájmů, včetně duševního vlastnictví.

Spisy a dokumenty mladší 30 let lze nalézt prostřednictvím veřejného rejstříku nebo získat na základě žádosti o zpřístupnění určitého dokumentu. 

 

Průvodce archivy ministerstev zahraničních věcí členských států a orgánů EU (Blue guide)

Průvodce „Blue guide“ byl vytvořen pro archivy ministerstev zahraničních věcí členských států a orgánů EU. Uvádí podrobné kontaktní údaje a informace týkající se přístupu, umístění, dostupnosti a struktury těchto archivů. Na jeho vypracování se společně podílela Skupina archivářů ministerstev zahraničních věcí členských států a orgánů EU, zřízená v roce 1987.

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?