Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.


Na tomto místě naleznete přístup k archivním fondům a informace o nich. Tyto archivní fondy dokumentují každodenní fungování generálního sekretariátu Rady v rámci na sebe navazujících právních základů níže uvedených organizací:

arrow-single-blue Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), zřízené Pařížskou smlouvou (1952), a jeho historie od založení až po ukončení činnosti (archivní fondy CM1);

arrow-single-blue Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom), zřízené v Římských smlouvách (1957), a jejich historie až do data, kdy vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva (archivní fondy CM2);

arrow-single-blue Evropská unie od Maastrichtské smlouvy až po Lisabonskou smlouvu (archivní fondy CM4);

arrow-single-blue Evropská unie podle Lisabonské smlouvy (archivní fondy CM8).

Naleznete zde však i dokumenty týkající se mezivládních jednání, například:

arrow-single-blue o dohodách, zejména o Římských smlouvách a o ústavě (archivní fondy CM3);

arrow-single-blue o postupném rozšiřování EU (přistoupení třetích zemí) (archivní fondy CM5);

arrow-single-blue o dohodách z Yaoundé, Lomé a Cotonou; v této části archivu jsou shromážděny dokumenty týkající se sdružení EAMA (některé africké státy a Madagaskar) a AKT (africké, karibské a tichomořské země) (archivní fondy CM6);

arrow-single-blue ohledně EHP (Evropský hospodářský prostor) a rad přidružení mezi Evropskou unií a třetími zeměmi (archivní fondy CM7).

Zásada volného přístupu a výjimky z této zásady vycházejí ze dvou odlišných právních předpisů, v závislosti na datu vzniku daného dokumentu:

arrow-single-blue spisy se veřejnosti zpřístupňují po uplynutí 30 let podle nařízení (ES, Euratom) č. 1700/2003 o otevření historických archivů EHS/ESUO;

arrow-single-blue na dokumenty vydané před méně než 30 lety se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům.

• Další informace o transparentnosti

Dokumenty se v zásadě zpřístupňují, avšak platí zde několik výjimek. Jedná se o ochranu:

arrow-single-blue veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti, obranných a vojenských záležitostí, mezinárodních vztahů, finanční, měnové nebo hospodářské politiky Společenství nebo určitého členského státu;

arrow-single-blue soukromí a integrity jednotlivce, zejména podle právních předpisů Společenství o ochraně osobních údajů;

arrow-single-blue obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby, včetně duševního vlastnictví.