Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Liidu Nõukogu arhiivid

Nõukogu arhiivides hoitakse ja töödeldakse dokumente, mis Euroopa Liidu Nõukogu on koostanud või saanud oma ülesannete täitmise käigus. Arhiivid, kus hoitakse üle 30 aasta vanuseid dokumente, on üldsusele avatud.

Kogude andmed

Nõukogu arhiivikogud on jaotatud erinevatesse osadesse ELi õigusliku aluse järgi:

  • Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), nagu see on määratletud Pariisi lepinguga (1952) (kogu CM1)
  • Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom), nagu need on määratletud Rooma lepingutega (1957) (kogu CM2)
  • Euroopa Liit alates Maastrichti lepingust kuni Lissaboni lepinguni (kogu CM4)
  • Euroopa Liit alates Lissaboni lepingust (kogu CM8)

Samuti sisaldab arhiiv dokumente, mis on seotud  valitsustevaheliste läbirääkimistega, nagu näiteks:

  • aluslepingute, näiteks Rooma lepingute üle peetud läbirääkimised (kogu CM3)
  • ELi laienemisläbirääkimised (kogu CM5)
  • Yaoundé konventsiooni, Lomé konventsiooni ja Cotonou lepingu raames toimunud läbirääkimised (kogu CM6)
  • läbirääkimised, mis on seotud Euroopa Majanduspiirkonnaga ning ELi ja kolmandate riikide vaheliste assotsieerimisnõukogude tegevusega (kogu CM7)

Nõukogu arhiivikogu koosneb suures osas nõukogu istungite protokollidest ning Euroopa Ülemkogu kohtumiste, COREPERi koosolekute ja muude komiteede koosolekute dokumentidest. Samuti sisaldab arhiiv eelarvedokumente ning dokumente, mis on seotud direktiivide, määruste ja otsuste ettevalmistamisega paljudes poliitikavaldkondades.

Dokumendid on üldiselt kättesaadavad keeltes, mis olid ELi ametlikud keeled dokumentide koostamise ajal.

 

Üldsuse juurdepääs

Üle 30 aasta vanused dokumendid on üldsusele kättesaadavad. Originaaldokumendid saadetakse ELi ajalooarhiivi, mida peab Euroopa Ülikool-Instituut Firenzes. Dokumentide mikrofiššide ja/või elektrooniliste koopiatega saab tutvuda nõukogu arhiivides Brüsselis.

Kohaldatakse mõningaid erandeid, näiteks salastatud dokumentide puhul või vajadusest kaitsta:

  • inimeste eraelu ja isikupuutumatust
  • kaubandushuve, sealhulgas intellektuaalset omandit

Alla 30 aasta vanused dokumendid on kättesaadavad nõukogu avaliku registri kaudu või esitades taotluse dokumendile juurdepääsuks. 

 

Liikmesriikide välisministeeriumide ja ELi intitusioonide arhiivide tutvustus

„Sinine raamat” koostati liikmesriikide välisministeeriumide ja ELi institutsioonide arhiivide jaoks. Selles esitatakse arhiivide kontaktandmed ning teave nende asukoha, juurdepääsu ja struktuuri kohta. „Sinine raamat” valmis 1987. aastal loodud liikmesriikide välisministeeriumide ja ELi institutsioonide arhivaaride rühma ühise töö tulemusel.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?