Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Arkistot

Archives - Banner FI

Tällä sivulla on tietoja neuvoston pääsihteeristön päivittäiseen toimintaan liittyvistä kokoelmista ja pääsy niihin. Niillä on ollut seuraavat perättäiset oikeudelliset puitteet:

arrow-single-blue Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) sen perustamista koskevassa Pariisin sopimuksessa (1952) määriteltynä, mukaan lukien sen kehitys perustamisesta lakkauttamiseen (kokoelma CM1)

arrow-single-blue Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) määriteltyinä niiden perustamista koskevissa Rooman sopimuksissa (1957) mukaan lukien niiden kehitys Maastrichtin sopimuksen voimaantuloon saakka (kokoelma CM2)

arrow-single-blue Euroopan unioni Maastrichtin sopimuksen voimaatulosta Lissabonin sopimuksen voimaantuloon (kokoelma CM4)

arrow-single-blue Euroopan unioni Lissabonin sopimuksessa määriteltynä (kokoelma CM8). 

Tähän kuuluvat myös hallitustenväliset neuvottelut, jotka koskevat muun muassa:

arrow-single-blue eri sopimuksia, pääasiassa Rooman sopimuksia ja Euroopan perustuslakisopimusta (kokoelma CM3)

arrow-single-blue laajentumisia (kolmansien maiden liittymiset) (kokoelma CM5)

arrow-single-blue Yaoundén ja Lomén yleissopimuksia ja Cotonoun sopimuksia; kokoelmassa on Afrikan valtioita ja Madagaskaria ( AASM, Associated African States and Madagascar) sekä AKT-valtioita (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot) koskevia asiakirjoja (kokoelma CM6)

arrow-single-blue ETA:a (Euroopan talousalue) ja Euroopan unionin ja eri kolmansien maiden välisiä assosiaationeuvostoja (kokoelma CM7).

Periaate oikeudesta tutustua asiakirjoihin ja sitä koskevat poikkeukset perustuvat kahteen eri asetukseen, joiden soveltaminen määräytyy asiakirjojen laatimispäivän mukaan:

arrow-single-blue Yleisöllä on oikeus tutustua asiakirjakokonaisuuksiin 30 vuoden kuluttua niiden antamisesta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamista yleisölle koskevan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1700/2003 mukaisesti.

arrow-single-blue Oikeus tutustua niihin asiakirjoihin, joiden antamisesta on kulunut alle 30 vuotta, määräytyy asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.

Lisätietoja avoimuuskäytännöistä

Yleisöllä on pääsääntöisesti oikeus tutustua asiakirjoihin muutamin poikkeuksin. Niillä suojataan

arrow-single-blue yleistä etua sellaisilla aloilla kuin yleinen turvallisuus, puolustus ja sotilasasiat, kansainväliset suhteet sekä yhteisön tai yksittäisen jäsenvaltion finanssi-, raha- ja talouspolitiikka

arrow-single-blue yksityiselämää ja yksilön koskemattomuutta erityisesti henkilötietojen suojaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti

arrow-single-blue luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisia etuja, myös teollis- ja tekijänoikeuksien osalta.