Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Euroopan unionin neuvoston arkisto

Neuvoston arkisto kokoaa ja käsittelee asiakirjat, jotka Euroopan unionin neuvosto on tuottanut tai vastaanottanut toimintansa yhteydessä. Ne arkiston asiakirjat, joiden laatimisesta on yli 30 vuotta, ovat yleisön saatavilla.

Kokoelmista

Neuvoston arkistokokoelmat on jaoteltu eri vaiheissa voimassa olleiden EU:n oikeudellisten puitteiden mukaan:

  • Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) sen perustamista koskevassa Pariisin sopimuksessa (1952) määriteltynä (kokoelma CM1)
  • Euroopan talousyhteisö (ETY)ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) Rooman sopimuksissa (1957) määriteltyinä (kokoelma CM2)
  • Euroopan unioni Maastrichtin sopimuksen voimaantulosta Lissabonin sopimuksen voimaantuloon (kokoelma CM4)
  • Euroopan unioni Lissabonin sopimuksessa määriteltynä (kokoelma CM8)

Kokoelmiin kuuluu myös asiakirjoja, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin hallitustenvälisiin neuvotteluihin:

  • sopimusneuvottelut, jotka koskevat esimerkiksi Rooman sopimuksia (kokoelma CM3)
  • EU:n laajentumisneuvottelut (kokoelma CM5)
  • Yaoundén, Lomén ja Cotonoun sopimuksia koskevat neuvottelut (kokoelma CM6)
  • Euroopan talousaluetta sekä EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välisiä assosiaationeuvostoja koskevat neuvottelut (kokoelma CM7)

Neuvoston arkistokokoelma sisältää pääasiassa neuvoston istuntojen pöytäkirjoja sekä Eurooppa-neuvoston, pysyvien edustajien komitean ja muiden komiteoiden kokousten asiakirjoja. Mukana on myös budjettiasiakirjoja sekä direktiivien, asetusten ja päätösten valmisteluun liittyviä asiakirjoja monilta politiikan aloilta.

Asiakirjat ovat yleensä saatavilla niillä kielillä, jotka olivat EU:n virallisia kieliä kunkin asiakirjan laatimisajankohtana.

Asiakirjoihin tutustuminen

Asiakirjat, joiden laatimisesta on yli 30 vuotta, ovat yleisön saatavilla. Alkuperäiset asiakirjat lähetetään EU:n historiallisiin arkistoihin, joita säilytetään Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa. Asiakirjoja voi saada nähtäväksi mikrofilmitallenteina ja/tai digitaalisessa muodossa neuvoston arkiston lukusalissa Brysselissä.

Voimassa on joitakin poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi turvaluokiteltuja asiakirjoja tai joilla suojellaan

  • yksityiselämää ja yksilön koskemattomuutta,
  • taloudellisia etuja, myös kun on kyse teollis- ja tekijänoikeuksista.

Asiakirjoja, joiden laatimisesta on kulunut alle 30 vuotta, voi saada nähtäväksi neuvoston julkisesta asiakirjahakemistosta tai esittämällä pyynnön saada asiakirja.

 

Jäsenvaltioiden ulkoasiainministeriöiden ja EU:n toimielinten arkistojen opas

Blue Guide -opas luotiin jäsenvaltioiden ulkoasiainministeriöiden ja EU:n toimielinten arkistoja varten. Se sisältää näiden arkistojen yhteystiedot sekä tiedot niihin pääsystä, niissä saatavilla olevista asiakirjoista ja niiden rakenteesta. Opas on laadittu jäsenvaltioiden ulkoasiainministeriöiden ja EU:n toimielinten arkistonhoitajien vuonna 1987 perustetun työryhmän yhteistyönä.  

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.