Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Cartlann Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Bailíonn agus próisíonn cartlanna na Comhairle na doiciméid a tháirgeann an Chomhairle nó na doiciméid a fhaigheann an Chomhairle ón gComhairle Aontas Eorpach agus a fheidhmeanna a chur i bhfeidhm. Cuirtear na comhaid atá ann le níos mó ná 30 bliain ar fáil don phobal.

Sonraí bailiúcháin

Roinntear bailiúchán chartlann na Comhairle i gcomhréir le céimeanna difriúla maidir le bonn dlíthiúil an AE:

  • an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Chruach (CEGC) mar a shainmhínítear é le Conradh Pháras (1952) (Bailiúchán CM1)
  • Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) agus Comhphobal Eorpach d'Fhuinneamh Adamhach (CEFA) mar a shainmhítear é le Conarthaí na Róimhe (1957) (bailiúchán CM2)
  • an tAontas Eorpach, ó Chonradh Mhaastricht go dtí Conradh Liospóin (bailiúchán CM4)
  • an tAontas Eorpach mar a shainmhínítear é le Conradh Liospóin (bailiúchán CM8)

Cuimsíonn an bailiúchán comhaid a bhaineann le caibidlíocht idir-rialtasach, mar shampla:

  • caibidlíocht maidir le conarthaí, mar shampla Conarthaí na Róimhe (Bailiúchán CM3)
  • caibidlíocht maidir le méadú AE (bailiúchán CM5)
  • caibidlíocht maidir le creat Choinbhinsiún Yaoundé, le Coinbhinsiún Lomé agus le Comhaontú Cotonou (bailiúchan CM6)
  • caibidlíócht maidir le Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus na Comhairlí Comhlachais idir an AE agus na tíortha nach bhfuil san AE (bailiúchán CM7)

Is é a bhíonn go príomha i mbailiúchán na cartlainne ón gComhairle ná miontuairiscí na gCruinnithe a bhíonn ag an gComhairle agus comhaid ó na cruinnithe a bhíonn ag an gComhairle Eorpach, comhaid ó na cruinnithe a bhíonn ag Coreper agus ag na coistí eile. Chomh maith leis sin, tá comhaid a bhaineann leis an mbuiséad, le treoracha, rialacháin, Cinntí a dhréachtú i raon leathan réimsí beartais.

Cuirtear na doiciméid ar fáil sna teangacha oifigiúla de chuid an AE atá in úsáid nuair atá na doiciméid á ndréachtú.

 

Rochtain phoiblí

Is féidir leis an bpobal teacht ar chomhaid agus ar doiciméid arb ann is mó ná 30 bliain. Cuirtear na bundoiciméid chuig cartlann stairiúil an AE a stóráiltear san Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans. Is féidir breathnú ar mhicrifíseanna agus/nó ar chóipeanna leictreacha de na doiciméid ag cartlann na Comhairle sa Bhruiséil.

Tá feidhm ag roinnt eisceachtaí, mar shampla i gcás doiciméid rúnaicmithe nó chun na nithe seo a leanas a chosaint:

  • saol príobháideach agus sláine na ndaoine
  • leasanna trádála, lena n-áirítear maoin intleachtúil

Is féidir teacht ar chomhaid agus ar dhoiciméid arb ann is lú ná 30 bliain tríd an gclár poiblí nó trí iarratas a chur isteach ar dhoiciméad.

 

An treoir maidir le cartlanna na mBallstát agus a nAirí Gnóthaí Eachtracha agus cartlanna na n-institiúidí AE

Cruthaítear an 'treoir ghorm" do chartlanna na mBallstát agus a nAirí Gnóthaí Eachtracha agus do chartlanna na n-institiúidí AE. Tugtar sonraí a bhaineann le teagmháil, rochtain, suíomh, infhaighteacht agus struchtúr na gcartlann sin. Is toradh é de bharr chomhiarrachta ó ghrúpa cartlannaithe ó Airí Gnóthaí Eachtracha na mBallstát agus ó institiúidí an AE, a bunaíodh sa bhliain 1987.

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair    Ní bhfuair


Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?