Koristimo kolačiće kako bismo osigurali najbolje iskustvo pretraživanja našeg web-mjesta. Saznajte više o načinu na koji koristimo kolačiće te kako možete promijeniti svoje postavke.

Arhiv Vijeća EU-a

Arhiv Vijeća prikuplja i obrađuje dokumente koje je Vijeće Europske unije izradilo ili primilo u obnašanju svojih dužnosti. Arhiv koji se odnosi na dokumentaciju zaključenu prije više od 30 godina dostupan je javnosti.

Detalji zbirke

Arhivska zbirka Vijeća podijeljena je prema različitim fazama pravne osnove EU-a:

  • Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ), kako je utvrđena u Ugovoru iz Pariza (1952.) (zbirka CM1)
  • Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (EZAE), kako su utvrđene u Ugovorima iz Rima (1957.) (zbirka CM2)
  • Europska unija, od Ugovora iz Maastrichta do Ugovora iz Lisabona (zbirka CM4)
  • Europska unija kako je određena u Ugovoru iz Lisabona (zbirka CM8)

Zbirka obuhvaća i dokumentaciju koja se odnosi na međuvladine pregovore, kao što su:

  • pregovori o ugovorima, kao što su Ugovori iz Rima (zbirka CM3)
  • pregovori o proširenju EU-a (zbirka CM5)
  • pregovori u okviru Konvencije iz Yaoundéa, Konvencije iz Loméa i Sporazuma iz Cotonoua (zbirka CM6)
  • pregovori u vezi s Europskim gospodarskim prostorom i vijećima za pridruživanje između EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a (zbirka CM7)

Arhivska zbirka Vijeća sastoji se uglavnom od zapisnika sastanaka Vijeća i dokumenata za sastanke Europskog vijeća, Corepera i sastanke ostalih odbora. Također sadrži proračunsku dokumentaciju i dokumentaciju u vezi s pripremom direktiva, uredaba i odluka u različitim područjima politika.

Dokumenti su općenito dostupni na službenim jezicima EU-a koji su bili u upotrebi u vrijeme njihove izrade.

 

Javni pristup

Datoteke i dokumenti stariji od 30 godina dostupni su javnosti. Originalni dokumenti šalju se u povijesni arhiv EU-a koji se nalazi u Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. Mikrofilmovi i/ili elektroničke preslike dokumenata dostupni su u arhivu Vijeća u Bruxellesu.

Postoje neke iznimke, na primjer u slučaju klasificiranih dokumenata ili radi zaštite:

  • privatnosti i integriteta pojedinaca
  • poslovnih interesa, uključujući intelektualno vlasništvo

Datoteke i dokumenti koji stari manje od 30 godina mogu se pronaći u javnom registru ili podnošenjem zahtjeva za dokument.

Vodič za arhive ministarstava vanjskih poslova država članica i institucija EU-a

„Plavi vodič” osmišljen je za arhive ministarstava vanjskih poslova država članica i institucija EU-a. Sadrži pojedinosti o kontaktu, pristupu, lokaciji, dostupnosti i strukturi tih arhiva. Rezultat je zajedničkih napora skupine arhivista ministarstava vanjskih poslova država članica i institucija EU-a, koja je osnovana 1987. 

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da    Ne


Što ste tražili?

Imate li prijedloga?