Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Az Európai Unió Tanácsának archívuma

A Tanács archívuma azokat a dokumentumokat gyűjti egybe és dolgozza fel, amelyeket a Tanács a feladatai ellátása során készített, illetve kézhez kapott. A nagyközönség számára a 30 évnél régebben lezárt dossziék archívuma érhető el.

A gyűjteményről részletesebben

A Tanács archív gyűjteményének felosztása az EU jogalapjának különböző történeti szakaszait követi:

  • a Párizsi Szerződésben (1952) meghatározott Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) (CM1 gyűjtemény),
  • a Római Szerződésekben (1957) meghatározott Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia-közösség (CM2 gyűjtemény),
  • az Európai Unió a Maastrichti Szerződéstől a Lisszaboni Szerződésig (CM4 gyűjtemény),
  • a Lisszaboni Szerződésben meghatározott Európai Unió (CM8 gyűjtemény).

A gyűjteményben a kormányközi tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentáció is megtalálható, többek között a következőkre vonatkozóan:

  • a szerződésekre, például a Római Szerződésekre irányuló tárgyalások (CM3 gyűjtemény),
  • az EU bővítésére irányuló tárgyalások (CM5 gyűjtemény),
  • a Yaoundéi Egyezmény, a Loméi Egyezmény és a Cotonoui Megállapodás keretében folytatott tárgyalások (CM6 gyűjtemény),
  • az Európai Gazdasági Térséggel, valamint az EU és nem uniós országok közötti Társulási Tanácsokkal kapcsolatos tárgyalások (CM7 gyűjtemény).

A Tanács archív gyűjteménye jórészt a Tanács üléseinek jegyzőkönyveiből, valamint az Európai Tanács, a Coreper és más bizottságok üléseire készült dokumentumokból áll. Tartalmaz ezenkívül költségvetési vonatkozású dokumentumokat, valamint számos különböző szakpolitikai területhez tartozó irányelvek, rendeletek és határozatok előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat is.

A dokumentumok általában az elkészítésük idején hivatalos uniós nyelveken férhetők hozzá.

 

Nyilvános hozzáférés a dokumentumokhoz

A nagyközönség számára a 30 évnél régebbi dossziék és dokumentumok hozzáférhetők. Az eredeti dokumentumokat az EU történeti archívumában, a firenzei Európai Egyetemi Intézetben őrzik. A mikrofilmeket és/vagy az elektronikus példányokat a Tanács archívumában, Brüsszelben lehet megtekinteni.

A nyilvános hozzáférés alól kivételek is vannak: ilyenek a minősített dokumentumok, illetve azok az esetek, amikor az a következők védelmét szolgálja:

  • az egyének magánélete vagy sérthetetlensége,
  • kereskedelmi érdekek, ideértve a szellemi tulajdont is.

A 30 évnél nem régebbi dossziékhoz és dokumentumokhoz a nyilvántartáson keresztül, illetve az érintett dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtása útján lehet hozzáférni.

 

Útmutató a tagállamok külügyminisztériumainak és az EU intézményeinek levéltáraihoz

A „kék útmutató” a tagállamok külügyminisztériumainak és az uniós intézményeknek a levéltárait ismerteti. Információt nyújt azok elérhetőségéről, megközelíthetőségéről, helyéről, hozzáférhetőségéről és felépítéséről. A kiadvány a tagállamok külügyminisztériumai és az uniós intézmények által alkalmazott levéltárosokból 1987-ben létrehozott csoport közös munkájának eredményeként jött létre.

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen    Nem


Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?