Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Archyvai

Archives - Banner LT

Šiame tinklalapyje pateikiama prieiga prie dokumentų, susijusių su
Tarybos generalinio sekretoriato einamąja veikla, archyvinių fondų ir informacija apie juos, archyviniai fondai suskirstyti pagal teisinius pagrindus, susijusius su
:

arrow-single-blue Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB), kaip nustatyta Paryžiaus sutartimi (1952 m.), ir jos raida nuo sukūrimo iki galiojimo pabaigos (CM1 fondas);

arrow-single-blue Europos ekonomine bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EAEB), kaip nustatyta Romos sutartimis (1957 m.), ir jų raida iki Mastrichto sutarties įsigaliojimo (CM2 fondas);

arrow-single-blue Europos Sąjunga nuo Mastrichto sutarties iki Lisabonos sutarties (CM4 fondas);

arrow-single-blue Europos Sąjunga, kaip nustatyta Lisabonos sutartimi (CM8 fondas).

Be to, galima susipažinti su tarpvyriausybinių derybų dokumentais, susijusiais su:

arrow-single-blue derybomis dėl sutarčių, visų pirma Romos sutarčių ir Konvento (CM3 fondas);

arrow-single-blue tolesniais plėtros etapais (trečiųjų valstybių stojimas) (CM5 fondas);

arrow-single-blue Jaundės bei Lomės konvencijomis ir Kotonu susitarimu; pateikiami dokumentai, susiję su Afrikos valstybių bei Madagaskaro Asociacijai (EAMA) priklausančiomis valstybėmis ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėmis (CM6 fondas);

arrow-single-blue EEE (Europos ekonomine erdve) ir Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių asociacijos tarybomis (CM7 fondas).

Galimybės laisvai susipažinti su dokumentais principas ir jo išimtys grindžiami dviem atskirais reglamentais, atsižvelgiant į dokumentų parengimo datą:

arrow-single-blue praėjus 30 metų laikotarpiui dokumentai atveriami visuomenei pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1700/2003 dėl EEB ir EAEB archyvų atvėrimo visuomenei;

arrow-single-blue dokumentams, nuo kurių parengimo dar nepraėjo 30 metų, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais.

Daugiau informacijos apie skaidrumą

Galimybė susipažinti su dokumentais yra esminis principas, tačiau taikoma keletas išimčių. Išimtys taikomos, kai siekiama apsaugoti:

arrow-single-blue visuomenės interesą, susijusį su visuomenės saugumu, gynybos ir kariniais reikalais, tarptautiniais santykiais, Bendrijos arba valstybės narės finansine, pinigų ar ekonomine politika;

arrow-single-blue individo privatumą ir neliečiamumą, ypač pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus;

arrow-single-blue komercinių fizinių arba juridinių asmenų interesus, įskaitant intelektinę nuosavybę.