Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

ES Tarybos archyvas

Tarybos archyvas kaupia ir tvarko dokumentus, kuriuos Europos Sąjungos Taryba parengė arba gavo vykdydama savo funkcijas. Visuomenė gali susipažinti su archyvais, susijusiais su daugiau kaip prieš 30 metų užbaigtomis bylomis.

Duomenys apie fondus

Tarybos archyviniai fondai yra skirstomi pagal įvairius ES teisinio pagrindo etapus:

  • Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB), kaip nustatyta Paryžiaus sutartimi (1952 m.) (CM1 fondas);
  • Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EAEB), kaip nustatyta Romos sutartimis (1957 m.) (CM2 fondas);
  • Europos Sąjunga nuo Mastrichto sutarties iki Lisabonos sutarties (CM4 fondas);
  • Europos Sąjunga, kaip nustatyta Lisabonos sutartimi (CM8 fondas).

Šiuose fonduose taip pat saugomos bylos, susijusios su tarpvyriausybinėmis derybomis, pavyzdžiui:

  • derybomis dėl sutarčių, pvz., Romos sutarčių (CM3 fondas);
  • ES plėtros derybomis (CM5 fondas);
  • derybomis, susijusiomis su Jaundės bei Lomės konvencijomis ir Kotonu susitarimu (CM6 fondas);
  • derybomis, susijusiomis su Europos ekonomine erdve ir ES bei ES nepriklausančių šalių asociacijos tarybomis (CM7 fondas).

Tarybos archyvinį fondą daugiausiai sudaro Tarybos posėdžių protokolai ir Europos Vadovų Tarybos susitikimų, Nuolatinių atstovų komiteto ir kitų komitetų posėdžių bylos. Juose taip pat saugomos biudžeto bylos ir bylos, susijusios su direktyvų, reglamentų ir sprendimų rengimu labai įvairiose politikos srityse.

Dokumentai paprastai yra parengti oficialiosiomis ES kalbomis, kurios buvo naudojamos juos rengiant.

 

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

Visuomenė gali susipažinti su bylomis ir dokumentais, nuo kurių parengimo praėjo daugiau kaip 30 metų. Dokumentų originalai siunčiami į ES istorinį archyvą, kuris saugomas Florencijoje esančiame Europos universitetiniame institute. Su dokumentų mikrokortomis ir (arba) elektroninėmis kopijomis galima susipažinti Tarybos archyve Briuselyje.

Kai kurios išimtys taikomos, pavyzdžiui, įslaptintų dokumentų atveju arba siekiant apsaugoti:

  • asmenų privatumą ir neliečiamumą;
  • komercinius interesus, įskaitant intelektinę nuosavybę.

Bylas ir dokumentus, nuo kurių parengimo nepraėjo 30 metų, galima rasti viešame registre arba pateikus prašymą gauti dokumentą.

 

Valstybių narių užsienio reikalų ministerijų ir ES institucijų archyvų vadovas

Mėlynasis vadovas yra skirtas valstybių narių užsienio reikalų ministerijų ir ES institucijų archyvams. Jame pateikiami tų archyvų kontaktiniai duomenys, informacija apie galimybes su jais susipažinti, nurodoma vieta, prieinamumas ir struktūra. Jis parengtas bendromis 1987 m. įsteigtos Valstybių narių užsienio reikalų ministerijų ir ES institucijų archyvų grupės pastangomis.

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?