Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Archives - Banner LV

Šeit varēsiet atrast informāciju par fondiem, kas attiecas uz Padomes Ģenerālsekretariāta ikdienas darbību saistībā ar šādiem secīgiem juridiskajiem pamatiem:

arrow-single-blue Eiropas Ogļu un tērauda kopiena (EOTK), kas definēta Parīzes Līgumā (1952), un tās attīstība no tās izveides līdz darbības beigām (fonds CM1);

arrow-single-blue Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom), kas definētas Romas Līgumos (1957), un to attīstība līdz Māstrihtas Līguma spēkā stāšanās dienai (fonds CM2);

arrow-single-blue Eiropas Savienība kopš Māstrihtas Līguma līdz Lisabonas Līgumam (fonds CM4);

arrow-single-blue Eiropas Savienība, kas definēta Lisabonas Līgumā (fonds CM8).

Atradīsiet informāciju arī par fondiem, kas attiecas uz starpvaldību sarunām:

arrow-single-blue sarunas par līgumiem, galvenokārt Romas Līgumiem un Konventu (fonds CM3);

arrow-single-blue secīgas paplašināšanās (trešo valstu pievienošanās) (fonds CM5);

arrow-single-blue Jaundes, Lomes un Kotonū konvencijas – šajā fondā apkopoti dokumenti, kas attiecas uz AĀVM (asociētās Āfrikas valstis un Madagaskara) un ĀKK (Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis) (fonds CM6);

arrow-single-blue EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) un asociācijas padomes starp Eiropas Savienību un trešām valstīm (fonds CM7).

Brīvas piekļuves principa un tā izņēmumu pamatā atkarībā no dokumenta sagatavošanas datuma ir divi atsevišķi tiesiskie regulējumi:

arrow-single-blue lietas nodod atklātībai pēc 30 gadiem saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1700/2003 par EEK/ Euratom vēsturiskā arhīva materiālu nodošanu atklātībai;

arrow-single-blue uz dokumentiem, kas jaunāki par 30 gadiem, attiecas Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem.

• Vairāk informācijas par pārredzamību 

Galvenais princips ir iespēja piekļūt dokumentiem, lai gan tam ir daži izņēmumi. Runa ir par to, ka ir jāaizsargā:

arrow-single-blue sabiedrības intereses tādās jomās kā sabiedrības drošība, valsts aizsardzība un militārās lietas, starptautiskās attiecības, Kopienas vai dalībvalstu finanšu, monetārā vai ekonomikas politika;

arrow-single-blue personu privātā dzīve un neaizskaramība, jo īpaši saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par personas datu aizsardzību;

arrow-single-blue fizisku vai juridisku personu komerciālās intereses, tostarp attiecībā uz intelektuālo īpašumu.