Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Archives - Banner NL

Hier heeft u toegang tot het archief en vindt u achtergrondinformatie over het dagelijkse functioneren van het secretariaat-generaal van de Raad op basis van de achtereenvolgende rechtsgrondslagen van:

arrow-single-blue de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) als omschreven bij het Verdrag van Parijs (1952) en de ontwikkeling ervan tot aan de opheffing (fonds CM1);

arrow-single-blue de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) als omschreven bij de Verdragen van Rome (1957) en de ontwikkeling ervan tot aan de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht (fonds CM2);

arrow-single-blue de Europese Unie vanaf het Verdrag van Maastricht tot aan het Verdrag van Lissabon (fonds CM4);

arrow-single-blue de Europese Unie als omschreven bij het Verdrag van Lissabon (fonds CM8).

Maar ook over intergouvernementele onderhandelingen, zoals:

arrow-single-blue de onderhandelingen over overeenkomsten, voornamelijk de Verdragen van Rome en de Conventie (fonds CM3);

arrow-single-blue de opeenvolgende uitbreidingen (toetreding van derde landen) (fonds CM5);

arrow-single-blue de Overeenkomsten van Yaoundé, Lomé en Cotonou, met alle documenten over de GASM (Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar) en de ACS-staten (de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) (fonds CM6);

arrow-single-blue de Europese Economische Ruimte en de Associatieraden tussen de Europese Unie en derde landen (fonds CM7).

Het beginsel van de vrije toegang en de uitzonderingen erop berusten op twee afzonderlijke reglementen, naar gelang van de datum van het document:

arrow-single-blue de dossiers zijn openbaar toegankelijk na een periode van dertig jaar overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1700/2003 inzake het voor het publiek toegankel?k maken van de historische archieven van de EEG en de EGKS;

arrow-single-blue documenten van minder dan dertig jaar oud vallen onder Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten.

•  Meer informatie over transparantie

De documenten zijn in principe toegankelijk, maar er zijn enkele uitzonderingen.  Daarbij gaat het om bescherming:

arrow-single-blue van het openbare belang inzake openbare veiligheid, defensie en militaire aangelegenheden, internationale betrekkingen en het financiële, monetaire of economische beleid van de Unie of een lidstaat;

arrow-single-blue van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu, met name overeenkomstig de Uniewetgeving betreffende de bescherming  van persoonsgegevens;

arrow-single-blue van de commerciële belangen van een natuurlijke of een rechtspersoon, inclusief intellectuele eigendom.