Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Arhivele Consiliului UE

Arhivele Consiliului colectează și prelucrează documentele elaborate sau primite de către Consiliul Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale. Arhivele legate de dosarele închise cu peste 30 de ani în urmă sunt accesibile publicului.

Detalii referitoare la fondul arhivistic

Fondul arhivistic al Consiliului este împărțit în funcție de diferitele etape ale temeiului juridic al UE:

  • Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), astfel cum este definită în Tratatul de la Paris (1952) (fondul CM1)
  • Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA), astfel cum sunt definite în Tratatele de la Roma (1957) (fondul CM2)
  • Uniunea Europeană, de la Tratatul de la Maastricht la Tratatul de la Lisabona (fondul CM4)
  • Uniunea Europeană, astfel cum este definită în Tratatul de la Lisabona (fondul CM8)

Fondul cuprinde și dosare referitoare la negocieri interguvernamentale, precum:

  • negocierile privind tratatele, de exemplu Tratatele de la Roma (fondul CM3)
  • negocierile privind extinderea UE (fondul CM5)
  • negocierile din cadrul Convenției de la Yaoundé, al Convenției de la Lomé și al Acordului de la Cotonou (fondul CM6)
  • negocierile privind Spațiul Economic European și consiliile de asociere dintre UE și țările din afara UE (fondul CM7)

Fondul arhivistic al Consiliului se compune în mare parte din procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului și din dosarele pentru reuniunile Consiliului European, reuniunile COREPER și reuniunile altor comitete ale Consiliului. Acesta conține de asemenea dosare bugetare și dosare referitoare la pregătirea directivelor, a regulamentelor și a deciziilor într-o gamă largă de domenii de politică.

Documentele sunt în general disponibile în limbile oficiale ale UE în uz la momentul redactării.

 

Accesul public

Dosarele și documentele mai vechi de 30 de ani pot fi accesate de către public. Documentele originale sunt trimise la arhivele istorice ale UE, care sunt păstrate la Institutul Universitar European din Florența. Microfișele și/sau copiile în format electronic ale documentelor pot fi consultate în cadrul arhivelor Consiliului din Bruxelles.

Se aplică unele excepții, de exemplu în cazul documentelor clasificate sau pentru a proteja:

  • viața privată și integritatea persoanelor
  • interesele comerciale, inclusiv proprietatea intelectuală

Dosarele și documentele care au mai puțin de 30 de ani pot fi găsite prin intermediul registrului public sau transmițând o solicitare pentru un document. 

 

Ghid pentru arhivele ministerelor de externe ale statelor membre și pentru arhivele instituțiilor UE

„Ghidul albastru” a fost creat pentru arhivele ministerelor de externe ale statelor membre și pentru arhivele instituțiilor UE. Acesta oferă detalii despre modalitățile de contact, accesul, amplasarea, disponibilitatea și structura acestor arhive. Ghidul este rezultatul unui efort comun al Grupului de arhiviști ai ministerelor afacerilor externe din statele membre și ai instituțiilor UE, înființat în 1987.

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: