Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Arhive

Archives - banner RO

Aici veţi găsi modalitatea de acces şi informaţii despre fondurile de arhivă privind

funcţionarea curentă a Secretariatului General al Consiliului conform temeiurilor juridice succesive:

arrow-single-blue Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), astfel cum a fost definită prin Tratatul de la Paris (1952) şi evoluţia acesteia de la creare până la încetarea sa (fondul CM1);

arrow-single-blue Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA), astfel cum au fost definite prin Tratatele de la Roma (1957) şi evoluţia acestora până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht (fondul CM2);

arrow-single-blue Uniunea Europeană de la Tratatul de la Maastricht până la Tratatul de la Lisabona (fondul CM4);

arrow-single-blue Uniunea Europeană, astfel cum este definită de Tratatul de la Lisabona (fondul CM8).

dar şi privind negocieri interguvernamentale precum:

arrow-single-blue negocierea de acorduri, în principal Tratatele de la Roma şi Convenţia (fondul CM3);

arrow-single-blue extinderile succesive (aderarea unor ţări terţe) (fondul CM5);

arrow-single-blue Convenţiile de la Yaoundé, Lomé şi Cotonou, regrupând documentele privind SAMA (statele africane şi malgaş asociate) şi ACP (statele din Africa, Caraibe şi Pacific) (fondul CM6);

arrow-single-blue SEE (Spaţiul Economic European) şi consiliile de asociere între Uniunea Europeană şi state terţe (fondul CM7).

Principiul liberului acces şi excepţiile sale se bazează pe două reglementări distincte, în funcţie de data creării documentelor:

arrow-single-blue dosarele sunt deschise publicului după o perioadă de 30 de ani, în temeiul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1700/2003 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale CEE/CEEA.

arrow-single-blue documentele cu o vechime mai mică de 30 de ani sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documente.

Mai multe informaţii despre transparenţă


Accesul la document reprezintă principiul, chiar dacă există câteva excepţii.
Acestea se referă la protecţia:

arrow-single-blue interesului public în domeniul securităţii publice, al apărării şi al chestiunilor militare, al relaţiilor internaţionale, al politicii financiare, monetare sau economice a Comunităţii sau a unui stat membru;

arrow-single-blue vieţii private şi integrităţii individului, în special în conformitate cu legislaţia comunitară privind protecţia datelor cu caracter personal;

arrow-single-blue intereselor comerciale ale unei anumite persoane fizice sau juridice, inclusiv în ceea ce priveşte proprietatea intelectuală.