Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Na tej strani lahko dostopate do arhivskih fondov in informacij o fondih v zvezi s tekočim delovanjem generalnega sekretariata Sveta v okviru naslednjih zaporednih pravnih podlag:

 Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), kakor je opredeljena v Pariški pogodbi (1952), in njen razvoj od ustanovitve do izteka (fond CM1);

 Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska skupnost za atomsko energijo (ESAE), kakor sta opredeljeni z Rimskima pogodbama (1957), in njun razvoj do začetka veljavnosti Maastrichtske pogodbe (fond CM2);

 Evropska unija od Maastrichtske pogodbe do Lizbonske pogodbe (fond CM4);

 Evropska unija, kakor je opredeljena z Lizbonsko pogodbo (fond CM8).

Na voljo pa so tudi informacije o medvladnih pogajanjih, kot so:

 pogajanja o sporazumih, zlasti Rimskih pogodbah in Konvenciji (fond CM3);

 zaporedne širitve (pridružitev tretjih držav) (fond CM5);

 konvencije iz Yaoundéja, Loméja in Cotonouja, ki zajemajo dokumentacijo v zvezi z EAMA(pridružene afriške države in Madagaskar) in AKP(afriške, karibske in pacifiške države) (fond CM6);

 EGS (Evropski gospodarski prostor) in pridružitveni sveti med Evropsko unijo in tretjimi državami (fond CM7).

Načelo prostega dostopa do dokumentov in njegove izjeme temeljijo na dveh ločenih uredbah, glede na datum priprave dokumentov:

spisi so javnosti na voljo po preteku obdobja 30 let, kar je v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1700/2003 v zvezi z odprtjem zgodovinskih arhivov EGS in ESAE

dokumente iz zadnjih 30 let ureja Uredba (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov.

Več informacij o preglednosti

Dostop do dokumenta je načelno mogoč, obstaja pa nekaj izjem zaradi varstva:

 javnega interesa na področjih javne varnosti, obrambe in vojaških zadev, mednarodnih odnosov, finančne, monetarne ali ekonomske politike Skupnosti ali posamezne države članice;

 zasebnosti in celovitosti posameznika, zlasti v skladu z zakonodajo Skupnosti s področja varstva osebnih podatkov;

 poslovnih interesov fizičnih ali pravnih oseb, vključno z intelektualno lastnino.