Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.


Här finns närmare uppgifter om arkiven om den löpande verksamheten vid rådets generalsekretariat i enlighet med de bestämmelser som gällt enligt i tur och ordning

 Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), enligt Parisfördraget (1952), och dess utveckling från inrättande till avveckling (arkiv CM1),

 Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), enligt Romfördragen (1957), och deras utveckling till och med Maastrichtfördragets ikraftträdande (arkiv CM2),

 Europeiska unionen, från och med Maastrichtfördraget till och med Lissabonfördraget (arkiv CM4),

 Europeiska unionen enligt Lissabonfördraget (arkiv CM8),

samt de mellanstatliga förhandlingarna, till exempel

 förhandlingar om avtal, i första hand Romfördraget och konventet (arkiv CM3),

 serien av utvidgningar (när nya länder anslutit sig) (arkiv CM5),

 Yaoundékonventionen, Lomékonventionen och Cotonouavtalet, där handlingar om AASM-länderna (associerade länder i Afrika, däribland Madagaskar) och AVS-staterna (stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) ingår (arkiv CM6),

 EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och associeringsråden mellan Europeiska unionen och tredjeländer) (arkiv CM7).

Principen om fri åtkomst och de undantag som gäller grundas på två olika förordningar, beroende på tidpunkten för handlingens upprättande:

 Akter blir offentliga efter 30 år i enlighet med förordning (EG, Euratom) nr 1700/2003 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv.

 Om handlingarna än mindre än 30 år gamla, gäller förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till handlingar.

Mer information om insyn och öppenhet

Handlingar ska i princip lämnas ut, men det finns några undantag. Undantagen avser skyddet av

 det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet, försvar och militära frågor, internationella förbindelser, gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik,

 den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter,

 en fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter.