Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Teisėkūros skaidrumas

Šiame skirsnyje pateikiama informaciją apie Tarybos kaip teisėkūros organo veiklą.

Tvarkaraščiuose ir darbotvarkėse pateikiama informacija apie Tarybos ir kitų parengiamųjų organų posėdžius bei numatomas darbotvarkes.

Mėnesinėse Tarybos aktų santraukose pateikiami Tarybos teisės aktų ir įstatymo galios neturinčių aktų, įskaitant balsavimo rezultatus, balsavimo motyvus ir į protokolus įtraukiamus pareiškimus, kai Taryba veikia kaip teisės aktų leidėja, sąrašai.

Tarybos posėdžių protokoluose pateikiamos priimtų sprendimų ir kartais tame Tarybos posėdyje vykusių diskusijų santraukos. Tarybos posėdžių protokolų projektuose pateikiami balsavimo rezultatai ir Tarybos narių pateikti balsavimo paaiškinimai, taip pat į Tarybos posėdžio protokolą įtraukti pareiškimai, kurie skelbiami viešai pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 4 dalį, kai Taryba veikia kaip teisės aktų leidėją, arba pagal 9 straipsnio 1 dalį, kai Taryba priima tam tikrus jos Darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus su teisėkūros procedūra nesusijusius aktus.

Su viešu balsavimu galima susipažinti: Tarybos balsavimo dėl pagal bendro sprendimo priėmimo procedūrą priimamų aktų rezultatai paskelbiami viešai.

Daugiau informacijos apie procedūras ir aktus pateikiama ties Nuorodomis.