Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Lisszaboni Szerződés

Az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződést módosító Lisszaboni Szerződést 2007. december 13-án írták alá a portugál fővárosban a huszonhét tagállam képviselői. A Lisszaboni Szerződés az összes tagállam általi megerősítést követően 2009. december 1-jén lépett hatályba.

Az Európai Unióról szóló szerződés tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi a Szerződések felülvizsgálatát: a 48. cikk úgy rendelkezik, hogy bármely tagállam, az Európai Parlament vagy a Bizottság javaslatot nyújthat be a Tanácsnak a Szerződések módosítására. A javaslatot a Tanács továbbítja az Európai Tanácsnak, és arról értesíti a nemzeti parlamenteket; amennyiben az Európai Tanács a javasolt módosítások megvitatása mellett dönt, elnöke konventet hív össze, amely a nemzeti parlamenteknek, a tagállamok állam-, illetve kormányfőinek, valamint az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak a képviselőiből áll. A konvent megvizsgálja a módosításokra vonatkozó javaslatokat, és konszenzussal ajánlást fogad el arra vonatkozóan, hogy a tagállamok kormányai képviselőinek részvételével kormányközi konferenciát tartsanak, amelyet a Tanács elnöke hív össze. Ha a javasolt módosítások terjedelme nem indokolja a konvent összehívását, az Európai Tanács az Európai Parlament egyetértését követően egyszerű többséggel dönthet úgy is, hogy nem hívja össze a konventet. Ebben az esetben az Európai Tanács határozza meg a kormányközi konferencia mandátumát, majd ezt követően a Tanács elnöke hívja össze a konferenciát. Az összes tagállam részvételével rendezett kormányközi konferencia összehívására ily módon mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy előtte összehívták-e a konventet. Az Unió alapját képező szerződéseket ugyanis csak akkor lehet módosítani, ha a módosításokat – alkotmányos követelményeinek megfelelően – valamennyi tagállam megerősítette.

A Lisszaboni Szerződés jelenleg az utolsó azon szerződések közül, amelyek a múltban módosították az Európai Közösség és az Európai Unió alapjául szolgáló szerződéseket, mint például az Egységes Európai Okmány (1986), az Európai Unióról szóló szerződés (Maastricht) (1992), az Amszterdami Szerződés (1997) és a Nizzai Szerződés (2001). 

Lisszaboni Szerződés (HL C 306., 2007.12.17.)
Az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetbe foglalására a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően került sor. A legfrissebb egységes szerkezetbe foglalt változatokat a Hivatalos Lap C sorozatának 2012. október 26-i 326. és 327. száma tartalmazza. Mindazonáltal a legújabb változások megjelenítése érdekében a Hivatalos Lap C sorozata 326. és 327. számának 2012. október 26-i megjelenését követően is készültek egységes szerkezetbe foglalt változatok, ezeket azonban még nem tették közzé. Ezek az egységes szerkezetbe foglalt változatok honlapunkon keresztül elektronikus formában elérhetők, hogy az érdeklődők az egységes szerkezetbe foglalt szerződések legújabb naprakész változataihoz is hozzáférhessenek. 

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata
Az Európai Unió Alapjogi Chartája
(2013. február 27.)

A dokumentum tartalmazza az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. melléklete módosításáról szóló, 2012. augusztus 11-i 741/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet által bevezetett módosításokat, valamint a Saint-Barthélemy sziget Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról szóló, 2010. október 29-i 2010/718/EU európai tanácsi határozat és Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról szóló, 2012. július 11-i 2012/419/EU európai tanácsi határozat által bevezetett módosításokat is. 

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2013. február 27.)

A dokumentum tartalmazza az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. melléklete módosításáról szóló, 2012. augusztus 11-i 741/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet által bevezetett módosításokat. 


 

Tájékoztató

A főbb változások rövid összefoglalóját az alábbi dokumentum tartalmazza.

 

Tájékoztató

Az Európai Tanács elnöke

A külügyi és biztonságpolitikai főképviselő / az Európai Külügyi Szolgálat