Πολιτική προσβασιμότητας

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσπαθεί να καταστήσει τον ιστότοπό της όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο και εύχρηστο.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Τα κείμενα, οι εικόνες, οι φόρμες και οι λειτουργίες πλοήγησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και κατανοητά από όσο το δυνατόν περισσοτέρους επισκέπτες. Σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι, θα πρέπει να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης.

Για τον σκοπό αυτόν, χάρη σε σειρά βελτιώσεων, ο ιστότοπος πληροί πλέον σε επίπεδο ΑΑ την έκδοση 2.0 των οδηγιών της W3C για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού (WCAG). 

Για παράδειγμα:

  • οι εικόνες περιέχουν "alt tags", δηλαδή εναλλακτικό περιγραφικό κείμενο που βοηθά όσους χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να κατανοούν τι απεικονίζεται σε αυτές
  • η αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του φόντου είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να διευκολύνει την ανάγνωση
  • οι χρήστες που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι μπορούν να περιηγούνται στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιό τους
  • χάρη στον σύνδεσμο "Μετάβαση στο περιεχόμενο", οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τις κεφαλίδες και να μεταβαίνουν απευθείας στο κύριο περιεχόμενο των σελίδων
  • οι φόρμες προστατεύονται από κακόβουλες ενέργειες με τη μέθοδο "honeypot" αντί της μεθόδου "captcha", η οποία δυσκολεύει ορισμένους χρήστες

Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε τον ιστότοπο όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των βίντεο και των εγγράφων PDF που βρίσκονται σε ορισμένες σελίδες μας. Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε ο ιστότοπός μας να συμμορφωθεί πλήρως με τις προαναφερόμενες οδηγίες. 

Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες

Ο παρών ιστότοπος βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες: HTML5, CSS 3, JQuery 1.11, JPEG, GIF, PNG, MP4 και Silverlight (ζωντανές μεταδόσεις).

Είναι συμβατός με ευρύ φάσμα προγραμμάτων περιήγησης (από Internet Explorer 7 και άνω) και με διάφορα είδη υπολογιστών.

Συμβατότητα με εργαλεία προσβασιμότητας

Ο ιστότοπος consilium.europa.eu είναι συμβατός με τα ακόλουθα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης:

  • Jaws
  • NVDA
  • Windows Eyes
  • VoiceOver