Γλωσσική πολιτική

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ (ΓΓΣ) έχει στόχο να καταστήσει τον ιστότοπο της ΕΕ κατά το δυνατόν προσιτό στους χρήστες. Επομένως, το περιεχόμενο του ιστοτόπου δημοσιεύεται οπωσδήποτε στην αγγλική και τη γαλλική, ενώ μεγάλο μέρος του διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 

Ποιες γλώσσες χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο;

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ:

βουλγαρική, κροατική, τσεχική, δανική, ολλανδική, αγγλική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ουγγρική, ιρλανδική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, ισπανική και σουηδική.

Πως χρησιμοποιούνται οι γλώσσες στον ιστότοπο του Συμβουλίου;

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί 3 διαφορετικές γλωσσικές πολιτικές:

  1. περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ
  2. περιεχόμενο που δημοσιεύεται μόνο στην αγγλική και τη γαλλική
  3. περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην αγγλική, τη γαλλική και οιαδήποτε άλλη γλώσσα αφορά το θέμα

Η κατ' αρχήν γλωσσική πολιτική είναι ότι όλο το περιεχόμενο δημοσιεύεται ταυτόχρονα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Στην πολιτική αυτή υπάγονται τα επίσημα έγγραφα στο δημόσιο μητρώο του Συμβουλίου.

Μόνη εξαίρεση στον κανόνα είναι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο τμήμα "συνεδριάσεις" και το τμήμα "τύπος" του ιστοτόπου.

Συνεδριάσεις

Οι λεπτομέρειες για τις συνεδριάσεις των συνθέσεων του Συμβουλίου δημοσιεύονται μόνον στην αγγλική και τη γαλλική. Οι βασικές, όμως, πληροφορίες για κάθε συνεδρίαση, όπως ημερομηνία, τόπος και κύρια σημεία συζήτησης διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Στο τέλος των συνεδριάσεων όλων των συνθέσεων του Συμβουλίου και της Ευρωομάδας, δημοσιεύεται συνοπτική περίληψη σε όλες τις γλώσσες.

Οι πληροφορίες για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δημοσιεύονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, εκτός από τις αλλαγές κατά τη διάρκεια της συνόδου που διατίθενται στην αγγλική και τη γαλλική.

Υλικό για τον τύπο

Το υλικό για τον τύπο, επειδή απευθύνεται σε εξειδικευμένο ακροατήριο, δημοσιεύεται μόνον στην αγγλική και τη γαλλική. Το υλικό περιλαμβάνει:

  • δηλώσεις της Ευρωομάδας και του Προέδρου της Ευρωομάδας
  • δηλώσεις, εξ ονόματος της ΕΕ, του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας 
  • δεκαπενθήμερο χρονοδιάγραμμα του γραφείου τύπου
  • αναγγελίες στα μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύονται πριν από συγκεκριμένες συνεδριάσεις, όπως σύνοδοι κορυφής με χώρες εκτός ΕΕ
  • δηλώσεις, παρατηρήσεις και λόγοι του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - δημοσιεύονται συχνά σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με το θέμα

Επειδή ο τύπος πρέπει να ενημερώνεται τάχιστα για ορισμένα θέματα, τα ανακοινωθέντα τύπου δημοσιεύονται πρώτα στην πρωτότυπη γλώσσα και μετά μεταφράζονται στις 23 λοιπές γλώσσες της ΕΕ. Καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου οι μεταφράσεις να δημοσιεύονται ει δυνατόν αμέσως μετά την πρωτότυπη γλώσσα, ενώ κάθε μετάφραση δημοσιεύεται αμέσως μόλις είναι διαθέσιμη.

Γιατί δεν μπορώ να βρω πληροφορίες στη γλώσσα μου;

Η ΓΓΣ έχει στόχο να διαθέτει στον ιστότοπο κατά το δυνατόν ενημερωμένες πληροφορίες στη γλώσσα που οι χρήστες κατανοούν καλύτερα.

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι για τις μεταφράσεις είναι περιορισμένοι. Αυτό σημαίνει, δυστυχώς, ότι δεν μπορούμε να διαθέτουμε εγκαίρως όλο το περιεχόμενο μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Συγκεντρώνουμε, λοιπόν, τους πόρους μας για να εξασφαλίσουμε ότι διατίθεται το βασικό περιεχόμενο σε όλες τις γλώσσες, ενώ περιορίζονται οι γλωσσικές επιλογές για ειδικευμένο ακροατήριο, όπως ο τύπος.

Μπορεί κάποιο κείμενο να μην διατίθεται στη γλώσσα σας, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη νομοθεσία της ΕΕ και τα επίσημα έγγραφα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μέσω του δημοσίου μητρώου.