Κτήρια του Συμβουλίου

Γενική Γραμματεία

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, δηλαδή οι διοικητικές υπηρεσίες του Συμβουλίου, ήταν μέχρι τώρα διάσπαρτες σε διάφορα κτήρια των Βρυξελλών. Για να εξορθολογισθεί η εσωτερική του λειτουργία και οι δαπάνες, το Συμβούλιο της ΕΕ εκπόνησε κτηριακό πρόγραμμα, σκοπός του οποίου ήταν να συγκεντρώσει όλες τις διοικητικές εργασίες και τις συνεδριάσεις του οργάνου σε μικρότερο αριθμό γειτονικών κτηρίων.

Το εν λόγω κτηριακό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε επίσης στην εξέλιξη των λειτουργικών αναγκών:

  • την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να πραγματοποιεί όλες τις συνόδους του στις Βρυξέλλες, αντί για την προηγούμενη εκ περιτροπής πραγματοποίηση των συνόδων στα κράτη μέλη
  • τη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία ενσωμάτωσε 13 χώρες σε 10 χρόνια
  • την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία θέσπισε τη θέση μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το υφιστάμενο κτήριο Justus Lipsius εν μέρει αναδιαμορφώθηκε και αποκτήθηκε νέο κτήριο, το Lex, για να στεγάσει τον αυξανόμενο αριθμό των μεταφραστικών μονάδων. Η κατασκευή νέου κτηρίου, του κτιρίου Europa, το οποίο θα φιλοξενεί τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, συνεχίζεται.

Κτήριο Justus Lipsius

Από το 1995, το κτήριο Justus Lipsius είναι η έδρα του Συμβουλίου της ΕΕ και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας, άρχισε να φιλοξενεί προσωρινά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι σύνοδοι του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται στο κτήριο Europa μόλις αυτό ολοκληρωθεί.

Κτήριο Lex

Από το 2007, το κτήριο Lex στεγάζει τη μεταφραστική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Οι μεταφραστικές μονάδες προηγουμένως στεγάζονταν σε διάφορα κτήρια των Βρυξελλών. Το κτήριο Lex συγκεντρώνει όλες τις γλωσσικές μονάδες υπό την ίδια στέγη και στεγάζει και τις νέες μονάδες που προέκυψαν από τη διεύρυνση της ΕΕ.

Κτήριο Europa

Στο κτήριο Europa θα πραγματοποιούνται οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων οργανισμών υψηλού επιπέδου. Το κτήριο θα είναι πλήρως λειτουργικό στις αρχές του 2017.

Άλλα κτήρια

Ιnfo Point Europa

Πρόκειται για κέντρο ενημέρωσης του κοινού το οποίο διαχειρίζονται από κοινού το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διασκέψεων (Λουξεμβούργο)

Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζουν οι Συνθήκες, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχεται στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο. Τους μήνες αυτούς, το Συμβούλιο μισθώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διασκέψεων από την Κυβέρνηση του Λουξεμβούργου.

Overijse

Είναι η κεντρική αποθήκη της Γενικής Γραμματείας και βρίσκεται στα νότια των Βρυξελλών. Έχει τρεις χώρους και συνολική επιφάνεια περίπου 5.000 τ.μ.