Γενικές ερωτήσεις

Γενική Γραμματεία

Ερωτήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο

Εάν έχετε γενικής φύσεως ερωτήσεις σχετικά με την οργάνωση, τις εργασίες και τις δραστηριότητες είτε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είτε του Συμβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία πληροφοριών για το κοινό. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η υπηρεσία αυτή δεν παρέχει νομικές συμβουλές ούτε προβαίνει σε σχόλια για συγκεκριμένα θέματα.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε την ερώτησή σας

 • Καλέστε τον αριθμό: +32 22815650
 • Στείλτε φαξ στον αριθμό: +32 22814977
 • Στείλτε επιστολή στη διεύθυνση:
  General Secretariat of the Council of the European Union
  DGF - Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Μπορείτε να υποβάλετε την ερώτησή σας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Θα σας απαντήσουμε εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Διαδικασία καταγγελίας

Προσπαθούμε να προσφέρουμε τα υψηλότερα πρότυπα υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι κατά τις επαφές σας/την αλληλογραφία με υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ήρθατε αντιμέτωποι με πρακτικές κακοδιοίκησης, σας πληροφορούμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ωστόσο, προτού ο Διαμεσολαβητής μπορέσει να αποδεχθεί την καταγγελία σας, πρέπει πρώτα να θέσετε το ζήτημα στην υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία είχατε απευθύνει το αρχικό σας αίτημα.

Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν και ανάλογα με την περίπτωση.