Επισκεφθείτε μας

Γενική Γραμματεία

Ποιος μπορεί να μας επισκεφθεί;

Για ομάδες τουλάχιστον 20 ατόμων, η αρμόδια υπηρεσία διοργανώνει επισκέψεις σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι επισκέψεις ενδείκνυνται για:

  • ενηλίκους
  • ομάδες μαθητών άνω των 15 ετών

Σε τι συνίσταται η επίσκεψη;

Ενημερωτικές παρουσιάσεις διοργανώνονται τις περισσότερες εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9 και 11 το πρωί ή 1:30 και 4 το απόγευμα. Δεν γίνονται ενημερωτικές επισκέψεις στη διάρκεια του Αυγούστου.

Μόνο ένα είδος επισκέψεων είναι δυνατό, οι ενημερωτικές παρουσιάσεις. Διαρκούν συνήθως μία έως δύο ώρες και περιλαμβάνουν:

  • ομιλία υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
  • ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ομιλία μπορεί είτε να συνίσταται σε γενική εισαγωγική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου είτε να επικεντρώνεται σε ειδικότερα θέματα. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν σεμινάρια, εφόσον γίνει αίτηση.

Πώς θα κάνετε κράτηση για την επίσκεψή σας

Για τις ενημερωτικές παρουσιάσεις πρέπει να γίνει κράτηση τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα. Μόλις παραλάβουμε το αίτημά σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την επίσκεψη.

Το αίτημα μπορεί να το υποβάλουν τα εξής πρόσωπα:

  • ο αρχηγός της ομάδας
  • εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού ή άλλου ιδρύματος, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύει επίσης την ομάδα κατά την επίσκεψη

Στις σχολικές ομάδες πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ενήλικος συνοδός ανά 10 μαθητές.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία επισκέψεων επιφυλάσσεται του δικαιώματος να συγχωνεύσει δύο συμβατές ομάδες για οργανωτικούς λόγους ή να ακυρώσει προγραμματισμένη επίσκεψη που δεν πληροί τις διαδικαστικές απαιτήσεις.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οφειλόμενες σε πολιτικές εξελίξεις ή απρόβλεπτες συνόδους του Συμβουλίου, η υπηρεσία επισκέψεων μπορεί να ακυρώσει προγραμματισμένες επισκέψεις ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Στα κτίρια του Συμβουλίου υπάρχει πρόσβαση για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τηλ.: +32 22812140

Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα

Πού γίνονται οι επισκέψεις;

Κτίριο Justus Lipsius

Rue de la Loi / Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Κτίριο Lex

Rue de la Loi / Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Οι ενημερωτικές επισκέψεις γίνονται σε ένα από τα κτίρια του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες:

  • στο κτίριο Justus Lipsius
  • στο κτίριο Lex
  • στο Info Point Europa

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επισκέπτες μπορούν να σταματήσουν μπροστά από την κύρια είσοδο του κτιρίου Justus Lipsius για να αφήσουν και εν συνεχεία να παραλάβουν τους επισκέπτες. Υπάρχει σταθμός τρένου και στάση μετρό και λεωφορείου πολύ κοντά.

Info Point Europa

Υπάρχει κοινό κέντρο ενημέρωσης και τεκμηρίωσης για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο διαθέτει γραφείο πληροφοριών και προσφέρει δωρεάν εκδόσεις. Το κέντρο Info Point Europa βρίσκεται κοντά στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου και είναι ανοικτό από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Διαδικασία καταγγελίας

Προσπαθούμε να προσφέρουμε τα υψηλότερα πρότυπα υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι κατά τις επαφές σας/την αλληλογραφία με υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου έχετε έρθει αντιμέτωποι με πρακτικές κακοδιοίκησης, σας πληροφορούμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ωστόσο, προτού ο Διαμεσολαβητής μπορέσει να αποδεχθεί την καταγγελία σας, πρέπει πρώτα να θέσετε το ζήτημα στην υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία είχατε απευθύνει το αρχικό σας αίτημα.

Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν και ανάλογα με την περίπτωση.

Πώς μπορείτε να επισκεφθείτε τα άλλα όργανα της ΕΕ;

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το κέντρο επισκεπτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχεται ομάδες επισκεπτών (τουλάχιστον 15 ατόμων) για παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της ως πολιτικού εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κράτηση των επισκέψεων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 10 εβδομάδες νωρίτερα, και υπάρχει η δυνατότητα οι επισκέψεις να προσαρμόζονται στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των ομάδων.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η καρδιά της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισκεφθείτε δωρεάν και μάθετε πώς εργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς σας επηρεάζει και πώς φθάσαμε στην Ευρώπη του σήμερα. Δείτε τον δικτυακό τόπο επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενημέρωση.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών προσφέρει ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σε ομάδες επισκεπτών (τουλάχιστον 15 ατόμων, ηλικίας μεγαλύτερης των 14 ετών) σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κρατήσεις για τις επισκέψεις θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 8 εβδομάδες νωρίτερα.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Επισκεφθείτε την έδρα της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για μια διαδραστική συζήτηση. Ανακαλύψτε τις τρεις ομάδες της – εργοδότες, εργαζόμενοι και διάφορες ομάδες συμφερόντων (όπως επαγγελματικές και κοινοτικές οργανώσεις και οργανώσεις νέων, ομάδες γυναικών, καταναλωτές, περιβαλλοντικές οργανώσεις) – και τον τρόπο με τον οποίο εισακούονται τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.