Επισκεφθείτε μας

Γενική Γραμματεία

Ποιος μπορεί να μας επισκεφθεί;

Για ομάδες τουλάχιστον 20 ατόμων, η αρμόδια υπηρεσία διοργανώνει επισκέψεις σε οιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι επισκέψεις ενδείκνυνται για:

  • ενήλικες
  • ομάδες μαθητών άνω των 15 ετών

Σε τι συνίσταται η επίσκεψη;

Ενημερωτικές επισκέψεις διοργανώνονται τις περισσότερες εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9 και 11 το πρωί ή 1.30 και 4 το απόγευμα.

Μόνο ένα είδος επισκέψεων είναι δυνατό - οι ενημερωτικές παρουσιάσεις. Οι επισκέψεις διαρκούν συνήθως μία με δύο ώρες και περιλαμβάνουν:

  • ομιλία υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
  • ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ομιλία μπορεί είτε να συνίσταται σε γενική εισαγωγική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, είτε να επικεντρώνεται σε ειδικότερα θέματα. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν σεμινάρια, εφόσον γίνει αίτηση.

Πως θα κάνετε κράτηση για την επίσκεψή σας

Για τις ενημερωτικές παρουσιάσεις πρέπει να γίνει κράτηση τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα. Μόλις παραλάβουμε το αίτημά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την επίσκεψη.

Το αίτημα μπορεί να το υποβάλουν τα εξής πρόσωπα:

  • ο αρχηγός της ομάδας
  • εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού ή άλλου ιδρύματος, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύει επίσης την ομάδα κατά την επίσκεψη

Στις σχολικές ομάδες πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ενήλικας συνοδός ανά 10 μαθητές.

Σημειώστε ότι η υπηρεσία επισκέψεων επιφυλάσσεται του δικαιώματος να συγχωνεύσει δύο συμβατές ομάδες για οργανωτικούς λόγους ή να ακυρώσει προγραμματισμένη επίσκεψη που δεν πληροί τις διαδικαστικές απαιτήσεις.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οφειλόμενες σε πολιτικές εξελίξεις ή απρόβλεπτες συνόδους του Συμβουλίου, η υπηρεσία επισκέψεων μπορεί να ακυρώσει προγραμματισμένες επισκέψεις ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Στα κτίρια του Συμβουλίου υπάρχει πρόσβαση για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τηλ.: +32 22812140

Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα

Που γίνονται οι επισκέψεις;

Κτίριο Justus Lipsius

Rue de la Loi / Wet Straat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Κτίριο Lex

Rue de la Loi / Wet Straat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

στο Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel/Βρυξέλλες

Belgique/België

Οι ενημερωτικές επισκέψεις γίνονται σε ένα από τα κτίρια του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες:

  • στο κτίριο Justus Lipsius
  • στο κτίριο Lex
  • στο Info Point Europa

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους επισκέπτες μπορούν να σταματήσουν μπροστά από την κύρια είσοδο του κτιρίου Justus Lipsius για να αφήσουν και εν συνεχεία να παραλάβουν τους επισκέπτες. Υπάρχει σταθμός τρένου και στάση μετρό και λεωφορείου πολύ κοντά.

στο Info Point Europa

Υπάρχει κοινό κέντρο ενημέρωσης και τεκμηρίωσης για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο διαθέτει γραφείο πληροφοριών και προσφέρει δωρεάν δημοσιεύσεις. Το κέντρο Info Point Europa βρίσκεται κοντά στα κεντρικά γραφεία του Συμβουλίου και είναι ανοικτό από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Διαδικασία καταγγελίας

Προσπαθούμε να προσφέρουμε τα υψηλότερα πρότυπα υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι κατά τις επαφές σας/την αλληλογραφία με υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου έχετε έρθει αντιμέτωποι με πρακτικές κακοδιοίκησης, σας πληροφορούμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ωστόσο, προτού ο Διαμεσολαβητής μπορέσει να αποδεχθεί την καταγγελία σας, πρέπει πρώτα να θέσετε το ζήτημα στην υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία είχατε απευθύνει το αρχικό σας αίτημα.

Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν και ανάλογα με την περίπτωση.