Βιβλιοθήκη και έρευνα

Γενική Γραμματεία

Η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης σχετικών με το έργο του Συμβουλίου, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το εν λόγω φάσμα καλύπτει:

  • μέσα ενημέρωσης
  • περιοδικά γενικού περιεχομένου και εξειδικευμένα
  • άρθρα
  • διατριβές
  • βιβλία
  • βάσεις δεδομένων

Οι ηλεκτρονικοί πόροι αποτελούν τον κύριο όγκο των πόρων της βιβλιοθήκης. Το πλήρες περιεχόμενο αυτών των πόρων διατίθεται μόνον μέσω του δικτύου wi-fi της ΓΓΣ στο κτήριο του Συμβουλίου.

Πρόσβαση

Αν είστε μέλος του προσωπικού, ασκούμενος στο Συμβούλιο, αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή μέλος του προσωπικού άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αίθουσες ανάγνωσης της βιβλιοθήκης χωρίς περιορισμό. Υπηρεσίες έρευνας και/ή πληροφόρησης είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Βοήθεια στην έρευνα

Αν είστε ερευνητής ή φοιτητής, μπορείτε να ζητήσετε άδεια προκειμένου να μελετήσετε στη βιβλιοθήκη του Συμβουλίου. Αν χρειάζεστε βοήθεια στην έρευνά σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημά σας τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψή σας.
Σε κάθε αίτημα για την εν λόγω υπηρεσία πρέπει να διευκρινίζονται το προς εξέταση θέμα και η γλώσσα του υλικού που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Ένας βιβλιοθηκονόμος θα ετοιμάσει καταλόγους αναφοράς με τους διαθέσιμους πόρους στις συλλογές της βιβλιοθήκης του Συμβουλίου που αφορούν το θέμα σας.

Συλλογές

Η βιβλιοθήκη διαθέτει πολυάριθμες συλλογές.

Η κύρια συλλογή εστιάζει στις κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές και θεσμικές εξελίξεις στην ΕΕ, τα κράτη μέλη της, τις γειτονικές χώρες και τις χώρες-εταίρους.

Η γλωσσική συλλογή είναι αφιερωμένη σε γλωσσικά εργαλεία όπως λεξικά, γλωσσάρια, γραμματικές, βιβλία ορολογίας, μετάφρασης και γλωσσολογίας, ενώ επίσης διαθέτει υλικό αναφοράς σε όλους τους τομείς πολιτικής του Συμβουλίου.

Η νομική συλλογή περιλαμβάνει νομικό και νομολογικό υλικό που καλύπτει διάφορες πτυχές του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, καθώς και τη νομολογία των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Κατάλογος

Μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου μπορείτε να αναζητήσετε ένα μοναδικό αρχείο ή έναν κατάλογο αναφοράς.

Βιβλιογραφίες

Η βιβλιογραφική συλλογή περιλαμβάνει υλικό αναφοράς και ερευνητικά έργα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Γενική Γραμματεία.

Blog

Η ομάδα "Βιβλιοθήκη" τηρεί blog το οποίο περιέχει τις εκθέσεις και τα σημειώματα της βιβλιοθήκης για εκδηλώσεις σχετικές με την ΕΕ, ενημέρωση για τα τελευταία αποκτήματα της βιβλιοθήκης και προτάσεις για ανάγνωση, καθώς και μηνιαία επιθεώρηση της ομάδας προβληματισμού.

Το blog δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτυπώνει επίσημη θέση του Συμβουλίου.