Αρχείο εγγράφων

Γενική Γραμματεία

Το δημόσιο μητρώο των εγγράφων του Συμβουλίου περιέχει παραπομπές ή το κείμενο εγγράφων του Συμβουλίου από το 1999 και μετά.

Τα έγγραφα των οποίων το περιεχόμενο διατίθεται στο κοινό εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη. Η πρόσβαση σε άλλα έγγραφα μπορεί να ζητηθεί.

Επιπλέον, στην ενότητα «Συνεδριάσεις» υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα για κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωομάδας. Οι σελίδες αυτές περιέχουν τακτικές δημοσιεύσεις σχετικά με τις συνεδριάσεις, όπως το «Ενημερωτικό σημείωμα» (το ενημερωτικό σημείωμα προ του Συμβουλίου), η ημερήσια διάταξη, ο κατάλογος των σημείων «Α» ή/και οι κατάλογοι συμμετεχόντων

Δελτία Τύπου

Τα πιο πρόσφατα δελτία Τύπου είναι διαθέσιμα στην ενότητα Δελτία Τύπου, η οποία περιλαμβάνει:

  • δελτία Τύπου του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και ύστερα
  • δηλώσεις και ομιλίες που έχουν πραγματοποιηθεί εξ' ονόματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή από την Ευρωομάδα από τα τέλη του 2009

Αν ψάχνετε παλαιότερα δελτία Τύπου (εκδοθέντα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014), μπορείτε να τα αναζητήσετε στο μητρώο. Επιλέξτε «ΤΥΠΟΣ» στο πεδίο «Θεματικοί κωδικοί» και «ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ» στο πεδίο «Είδος εγγράφου» και εισάγετε το θέμα του Συμβουλίου στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» (για παράδειγμα «οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα»). 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Για πρόσφατα συμπεράσματα, παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη σελίδα του δικτυακού τόπου. 

Για ειδικά συμπεράσματα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο μητρώο εισάγοντας τη φράση «συμπεράσματα του Συμβουλίου» στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» και εισάγοντας την ημερομηνία του Συμβουλίου στο πεδίο «Ημερομηνία συνεδρίασης». Μπορείτε επίσης να εισάγετε τη φράση «συμπεράσματα του Συμβουλίου» στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» μαζί με ένα χρονικό διάστημα στο πεδίο «Ημερομηνία εγγράφου» (για παράδειγμα, από 1/5/2015 έως 30/6/2015).

Αν ψάχνετε συμπεράσματα του Συμβουλίου για συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να εισάγετε τη φράση «συμπεράσματα του Συμβουλίου» και ορισμένες βασικές λέξεις του θέματος στο πεδίο «Λέξεις στο θέμα» (για παράδειγμα «συμπεράσματα του Συμβουλίου» και «περιβάλλον» για συμπεράσματα του Συμβουλίου που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα).

Προπαρασκευαστικά έγγραφα

Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα καταρτίζονται όταν οι Ομάδες του Συμβουλίου συζητούν σχέδια νομοθετικών πράξεων. Όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα που αφορούν συγκεκριμένη πρόταση που τελεί υπό συζήτηση στο Συμβούλιο φέρουν μοναδικό διοργανικό κωδικό, που αποδίδεται από την Επιτροπή.

Αν έχετε υπόψη ένα έγγραφο σχετικό με το σχέδιο της νομοθετικής πράξης που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να βρείτε τον διοργανικό κωδικό στην πρώτη σελίδα του εγγράφου, στο πλαίσιο άνω αριστερά. Όταν εισάγετε αυτόν τον κωδικό στο πεδίο «Διοργανικός φάκελος», θα εμφανιστεί κατάλογος με όλα τα έγγραφα του μητρώου που σχετίζονται με την εν λόγω πράξη.

Αν δεν έχετε κανένα έγγραφο υπόψη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Λέξεις στο θέμα» για να βρείτε τον διοργανικό κωδικό για το σχέδιο νομοθετικής πράξης που σας ενδιαφέρει. Πληκτρολογήστε βασικές λέξεις του θέματος του σχεδίου νομοθετικής πράξης και θα εμφανιστεί κατάλογος εγγράφων. Επιλέξτε τον παρεχόμενο με έντονη γραφή αριθμό αναφοράς ενός εκ των εγγράφων ST για να εμφανιστεί το φύλλο πληροφοριών του εγγράφου. Ο διοργανικός αριθμός αναγράφεται εμφανώς σε αυτό το φύλλο.

Γλώσσες

Στο μητρώο μπορείτε να βρείτε έγγραφα των οποίων το περιεχόμενο δημοσιεύεται:  

  • σε μία μόνο γλώσσα
  • σε πολλές γλώσσες (π.χ. εν μέρει στην Αγγλική, εν μέρει στην Ισπανική και εν μέρει στη Γερμανική)
  • σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή γλώσσας μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Για παράδειγμα, για να βρείτε συνοπτικά πρακτικά της ΕΜΑ, πρέπει να επιλέξετε το «Όλες οι γλώσσες» στο πεδίο «Γλώσσα εγγράφου». Με την επιλογή μίας μόνο γλώσσας ενδέχεται να μην εμφανιστούν αποτελέσματα