Αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα

Γενική Γραμματεία

Αν το έγγραφο που σας ενδιαφέρει δεν είναι διαθέσιμο στο δημόσιο μητρώο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση να σας κοινοποιηθεί, επικοινωνώντας με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε την αίτησή σας:

  • ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F - Transparency
rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel - Βέλγιο

  • με φαξ στον αριθμό: +32 22 816 361

Χρειάζεστε τεχνική βοήθεια;

Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικές δυσκολίες που εμποδίζουν την πρόσβασή σας στο δημόσιο μητρώο, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα.

Πότε θα λάβω απάντηση;

Θα λάβετε απάντηση εντός 15 εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αναμονής μπορεί να παραταθεί κατά 15 επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Αν δεν σας δοθεί πρόσβαση στο έγγραφο, μπορείτε, εντός 15 ημερών, να ζητήσετε από το Συμβούλιο να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Αν η αίτησή σας απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή να προσφύγετε στο Γενικό Δικαστήριο.

Γενικές ερωτήσεις

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες για το Συμβούλιο και τις δραστηριότητές του, η υπηρεσία πληροφοριών για το κοινό είναι στη διάθεσή σας