Δημοσιεύσεις

Περιβαλλοντική δήλωση 2016 - δεδομένα του 2015

Περιβαλλοντική δήλωση, 2016

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει το ισχύον σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Εξηγεί επίσης τις επιδόσεις της ως προς περιβαλλοντικά ζητήματα κατά την περίοδο 2010-2015. Κατά την περίοδο αυτή, η ΓΓΣ μπόρεσε να μειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση κατά 15% και την ανά άτομο χρησιμοποιούμενη ποσότητα χαρτιού κατά 61%, επιδόσεις που την καθιστούν υποδειγματική ως προς την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2017, 58 σελίδες, Χαρτόδετα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση – Στοιχεία και αριθμοί

Στοιχεία και αριθμοί (επικαιροποιημένη έκδοση)

Πόσοι άνθρωποι ζουν στην Ιταλία; Ποιο είναι το πολιτικό σύστημα της Λιθουανίας; Και πώς λέγεται η πρωτεύουσα της Κύπρου;
Βρείτε τις απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων και πολλά άλλα στην επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού εγχειριδίου «Η Ευρωπαϊκή Ένωση – Στοιχεία και αριθμοί».
Το εν λόγω ενημερωτικό εγχειρίδιο διατίθεται σε εύχρηστο μικρό μορφότυπο και παρέχει βασικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα, τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Περιλαμβάνει στοιχεία για τις επίσημες γλώσσες, τους ιστοτόπους των κυβερνήσεων και άλλα χρήσιμα δεδομένα σχετικά με κάθε χώρα.
Διατίθεται στις 24 γλώσσες της ΕΕ.

2017, 88 σελίδες, Χαρτόδετα

Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Traineeships in the Council of the European Union

Σας ενδιαφέρει η πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου; Στο φυλλάδιο αυτό, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής, της διάρκειας της πρακτικής άσκησης και καταλόγου επαφών για ενδεχόμενες ερωτήσεις.

2017, 2 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους

Χάρτης της «ευρωπαϊκής συνοικίας» στις Βρυξέλλες

Χάρτης της «ευρωπαϊκής συνοικίας» στις Βρυξέλλες

Αυτός ο πρακτικός χάρτης τσέπης θα σας βοηθήσει να προσανατολιστείτε στην ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών. Σας δείχνει την τοποθεσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συγκεκριμένα δε του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, καθώς και των μόνιμων αντιπροσωπιών των κρατών μελών. Διατίθεται στα αγγλικά και τα γαλλικά.

2017, 2 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους

Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις της ΕΕ για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων (IPCR)

Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις της ΕΕ για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων (IPCR)

Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων (IPCR) παρέχουν στην Προεδρία του Συμβουλίου έναν ευέλικτο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων όταν καλείται να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές ή καταστροφές ανθρώπινης προέλευσης, καθώς και τρομοκρατικές ενέργειες. Στο φυλλάδιο αυτό περιγράφονται τα μέσα IPCR χάρη στα οποία βελτιώνεται η ικανότητα της ΕΕ να ανταλλάσσει πληροφορίες, να λαμβάνει κοινές αποφάσεις και να συντονίζει τις εκάστοτε αντιδράσεις σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνεται διαδικτυακή πλατφόρμα, σημεία επαφής διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και η υποβολή αναφορών.

2016, 6 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους

Ενοποιημένες συνθήκες, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 2016

Ενοποιημένες συνθήκες, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 2016
Στη δημοσίευση αυτή περιέχονται οι ενοποιημένες αποδόσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώνονται με τις τροποποιήσεις που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Περιλαμβάνονται επίσης οι τροποποιήσεις των Συνθηκών που έγιναν μετά την έναρξη της ισχύος τους, όπως οι διατάξεις για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Δικαστήριο, καθώς και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με την προσχώρηση της Κροατίας. Στη δημοσίευση περιλαμβάνεται επίσης ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2016, 412 σελίδες, Χαρτόδετα

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015

Η έκθεση καλύπτει τα μέτρα και τις πολιτικές που ανέλαβε η ΕΕ το 2015 για την επίτευξη του στόχου προαγωγής του οικουμενικού σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Διαγράφει σε γενικές γραμμές τις εξελίξεις της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε θεματικούς τομείς καθ' όλη τη διάρκεια του 2015. Σε αυτές περιλαμβάνεται η προσέγγιση της Ένωσης έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων, η εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ αντιμετώπισε τα προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, καθώς και η προαγωγή της δημοκρατίας και των ελεύθερων εκλογών, της ελευθερίας θρησκεύματος και πεποιθήσεων και η στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η κάλυψη των θεμάτων ανά χώρα, η οποία περιλαμβανόταν στις προηγούμενες εκδόσεις της ετήσιας έκθεσης, βρίσκεται στο δημόσιο μητρώο του Συμβουλίου.
Η έκθεση κυκλοφορεί στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

2016, 64 σελίδες, Χαρτόδετα

Συνθήκη Ευρατόμ - ενοποιημένη έκδοση

Συνθήκη Ευρατόμ - ενοποιημένη έκδοση

Η παρούσα έκδοση περιέχει την ενοποιημένη – ενημερωμένη – έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, καθώς και τα παραρτήματα και τα πρωτόκολλά της. Ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.

2016, 112 σελίδες, Χαρτόδετα

Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου και παρατηρήσεις

Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου - σχολιασμός

Πώς προετοιμάζονται οι εργασίες του Συμβουλίου; Ποιοι είναι οι κανόνες ψηφοφορίας; Ποιοι κανόνες ισχύουν για τις δημόσιες συζητήσεις; Ο παρών πρακτικός οδηγός περιέχει τις απαντήσεις σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα που αφορούν τη δομή του Συμβουλίου, τις διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων. Απευθύνεται ιδίως στους αντιπροσώπους και τις εκ περιτροπής Προεδρίες του Συμβουλίου, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το νομικό περιβάλλον και συμβάλλει στην προετοιμασία των προεδριών.
Εκτός από τον σχολιασμό, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει και τον εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Εκδίδεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ.

2016, 119 σελίδες, Χαρτόδετα

Αστικό δίκαιο – Ευρωπαϊκή Δικαστική Συνεργασία

Ηλεκτρονικό βιβλίο αστικού δικαίου
Αυτό το ενημερωμένο ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει νομικές πράξεις και σχόλια επιφανών ακαδημαϊκών, δικαστών και ανώτερων υπαλλήλων προερχόμενων από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Εκτός από ορισμένες βασικές νομικές πράξεις όπως ο κανονισμός «Βρυξέλλες Ι» και η Σύμβαση του Λουγκάνο, καλύπτει τομείς και θέματα όπως το εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων, το οικογενειακό δίκαιο και η διεξαγωγή αποδείξεων. Στην ενημερωμένη αυτή έκδοση περιλαμβάνονται επίσης ένα εντελώς νέο κεφάλαιο σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού, καθώς και ένα πλήρως αναθεωρημένο κεφάλαιο σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Διαθέσιμο σε πρακτική ηλεκτρονική μορφή, το βιβλίο αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, τις εθνικές αρχές, τους φοιτητές νομικής και τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το ευρωπαϊκό αστικό δίκαιο.
2016, Ηλεκτρονικά βιβλία

Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί λεπτομερώς όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την αναθεωρημένη συνήθη νομοθετική διαδικασία και τους αντίστοιχους ρόλους της Προεδρίας και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας: Τις τρεις αναγνώσεις, τη διαδικασία συνδιαλλαγής και τους τριμερείς διαλόγους. Περιέχει επίσης κατάλογο συναφών νομικών βάσεων, πίνακες που παρουσιάζουν τα στάδια υπό μορφή γραφικής παράστασης και προθεσμίες.

2016, 48 σελίδες, Χαρτόδετα

Τετράδιο ζωγραφικής με τις ευρωπαϊκές σημαίες

Χρωματίζω την Ευρώπη

Πώς εξηγείτε την Ευρώπη σε νέα παιδιά; Αυτό το εκπαιδευτικό τετράδιο ζωγραφικής θα μπορούσε να είναι μια αρχή. Χρωμάτισε τις σημαίες των χωρών της ΕΕ (με υποδείγματα), γράψε τα ονόματά τους και βάλε τις πάνω στο χάρτη της Ευρώπης. Τόσο για το σπίτι όσο και για το σχολείο.

2016, 40 σελίδες, Χαρτόδετα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Δεκέμβριος του 2014 - Απρίλιος του 2016

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δεκέμβριος του 2014 - Απρίλιος του 2016

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρέθηκε αντιμέτωπο με κρίσιμες πολιτικές προκλήσεις από την 1η Δεκεμβρίου 2014 έως τις 30 Απριλίου 2016. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πρωτοφανείς ροές αιτούντων άσυλο και παράνομων μεταναστών· η ανάγκη εξεύρεσης νέας διευθέτησης για την Ελλάδα, όσον αφορά το μέλλον της ως μέλους της ευρωζώνης, και για τη Βρετανία πριν από το δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδό της από την ΕΕ. Οι ευρωπαίοι ηγέτες έπρεπε επίσης να ανταποκριθούν στις σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τουσκ δίνει συνοπτική εικόνα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την υπό εξέταση περίοδο και η έκθεση παραθέτει τις πιο σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και δηλώσεις.

2016, 82 σελίδες, Χαρτόδετα

Περιβαλλοντική δήλωση 2015

Περιβαλλοντική δήλωση 2015

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει το ισχύον σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Εξηγεί επίσης τις επιδόσεις του ως προς περιβαλλοντικά ζητήματα κατά την περίοδο 2010-2014.

2016, 56 σελίδες, Χαρτόδετα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ στην πορεία του χρόνου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ στην πορεία του χρόνου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ είναι δυο βασικοί παράγοντες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Καθένα έχει τον δικό του διακριτό ρόλο στη θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ, παρότι πολιτικά και διοικητικά υπάρχει στενή οργανική σχέση μεταξύ των δυο θεσμικών οργάνων. Και στα δυο συμμετέχουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών. Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται αναδρομή στις απαρχές τους και στην εξέλιξή τους μέσα από τις Συνθήκες της ΕΕ. Εξετάζεται ο αποφασιστικός ρόλος που έχουν διαδραματίσει αμφότερα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο τρόπος με τον οποίο η ιστορία τους αντικατοπτρίζει την ιστορία της ΕΕ συνολικά: τις πολιτικές, τις φιλοδοξίες, τις κρίσεις και την πρόοδό της.

2016, 66 σελίδες, Χαρτόδετα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση - μία Ένωση δικαίου (αφίσα)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση - μία Ένωση δικαίου (αφίσα)

Από το Παρίσι στη Λισαβόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προοδεύσει πολύ από την εποχή που τα έξι ιδρυτικά μέλη έθεσαν τα θεμέλια της Ένωσης, όπως την ξέρουμε σήμερα: μια οικονομική και πολιτική κοινότητα που περιλαμβάνει σχεδόν 509 εκατομμύρια κατοίκους σε 28 κράτη μέλη. Η αφίσα παρουσιάζει τα κυριότερα στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με χρονολογική παρουσίαση των βασικών συνθηκών και των συνθηκών προσχώρησης. Οι συνθήκες, το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν στις νέες εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Αποτυπώνουν την εξέλιξη μιας ένωσης λαών και κρατών που διέπονται από το κράτος δικαίου.

2016, 1 σελίδες, Αφίσες

Η Ευρώπη και εσύ - Τετράδιο ζωγραφικής για τις πρωτεύουσες της ΕΕ

Η Ευρώπη και εσύ - Τετράδιο ζωγραφικής για τις πρωτεύουσες της ΕΕ
Με αυτό το τετράδιο ζωγραφικής, παιδιά θα μπορέσουν να μάθουν τα ονόματα των πρωτευουσών της ΕΕ, να χρωματίσουν τις σημαίες τους και να ανακαλύψουν ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος. Ένα ελκυστικό διδακτικό βοήθημα τόσο για το σπίτι όσο και για το σχολείο.
2016, 36 σελίδες, Χαρτόδετα

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

Το δεύτερο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που καλύπτει την περίοδο 2015-2019, έχει στόχο να ενισχύσει την εφαρμογή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ σε όλες τις δραστηριότητες. Εστιάζει ιδιαιτέρως στην ενδυνάμωση των τοπικών ιδρυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  Οι καθοδηγητικές αρχές θα είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η διαμεσολάβηση για τις συγκρούσεις. Το φυλλάδιο περιέχει επίσης πρόλογο της Ύπατης Εκπροσώπου κας Φεντερίκα Μογκερίνι· συμπεράσματα του Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης· και στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Το σχέδιο δράσης δημοσιεύεται στην αγγλική και τη γαλλική.

2015, 52 σελίδες, Χαρτόδετα

Επιγραμμικό δημόσιο μητρώο γνήσιων εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιού (PRADO)

Prado 2015

Ελέγχετε στη δουλειά σας έγγραφα ταυτότητας; Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει το PRADO, το οποίο παρέχει εύκολη επιγραμμική πρόσβαση στις εικόνες και τις τεχνικές περιγραφές των εγγράφων ταυτότητας και ταξιδίου που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Το μητρώο ενημερώνεται τακτικά και οι πληροφορίες του διατίθενται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

2015, 5 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους

Διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον — Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-CELAC

Διαμορφώνοντας το κοινό μας μέλλον: στρατηγική εταιρική σχέση Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-CELAC τον Ιούνιο του 2015 συμμετείχαν 61 χώρες της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, και παρέστησαν πάνω από 40 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Η παρούσα δημοσίευση δίνει ουσιώδεις πληροφορίες για την εκδήλωση και παρουσιάζει τα σημαντικότερα έγγραφα που εγκρίθηκαν κατά τη διάσκεψη. Περιλαμβάνει επίσης τους χαιρετισμούς τού Ντόναλντ Τουσκ, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του Ραφαέλ Κορέα Ντελγάδο, προσωρινού Προέδρου τής CELAC.

2015, 87 σελίδες, Χαρτόδετα