Κανόνες για την οργάνωση των εργασιών των συνόδων κορυφής της ζώνης του ευρώ

Κανόνες για την οργάνωση των εργασιών των συνόδων κορυφής της ζώνης του ευρώ
Οι κανόνες για την οργάνωση των εργασιών των συνόδων κορυφής για το ευρώ συγκεντρώνουν τις κατευθυντήριες αρχές για τη διεξαγωγή των συνόδων κορυφής για το ευρώ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των συνεδριάσεων, στο φυλλάδιο αυτό περιγράφονται οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση των συνόδων κορυφής για το ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της ημερήσιας διάταξης, της σύνθεσης ή των δηλώσεων. Διατίθεται σε 22 γλώσσες.
2013, 46 σελίδες, Ηλεκτρονικά βιβλία