Οικονομική και Νομισματική Ένωση — νομικά και πολιτικά κείμενα

Οικονομική και Νομισματική Ένωση — νομικά και πολιτικά κείμενα

Το εν λόγω δημοσίευμα παρέχει μια ευρεία επιλογή νομικών, πολιτικών και τεχνικών κειμένων σχετικά με τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Καλύπτουν θεσμικές και εξωτερικές πτυχές του ευρώ, καθώς και στατιστικούς και νομοθετικούς μηχανισμούς, όπως και μηχανισμούς χρηματοπιστωτικής συνδρομής.

2014, 360 σελίδες, Ηλεκτρονικά βιβλία