Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τη λειτουργία της και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η οικονομική κρίση. Περιγράφει τους μηχανισμούς συντονισμού και εποπτείας που εισήχθησαν για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

2014, 26 σελίδες, Χαρτόδετα