Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά το 2013

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά το 2013

Στην τέταρτη αυτή ετήσια έκθεσή του, ο Πρόεδρος κ. Herman Van Rompuy προβαίνει σε απολογισμό των δραστηριοτήτων του οργάνου. Στο έντυπο περιλαμβάνονται επίσης όλα τα συμπεράσματα, οι δηλώσεις και οι εκθέσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2013. Τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη διάρκεια του έτους αυτού ήταν, μεταξύ άλλων, η ενδυνάμωση των πρώτων τάσεων ανάκαμψης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ο αγώνας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η κατάσταση στη Συρία και την Ουκρανία και οι εκατοντάδες ναυαγοί μετανάστες στη Μεσόγειο. Το 2013 ήταν επίσης έτος διεύρυνσης: τον Ιούλιο, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ.

2014, 75 σελίδες, Χαρτόδετα