Πηγές πληροφοριών για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο

Πηγές πληροφοριών για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο

Πως μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συμβουλίου από το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από επισκέψεις, ζωντανές μεταδόσεις και μέσω της πρόσβασης στα έγγραφα. Που μπορείτε να βρείτε τεκμηρίωση και οπτικοακουστικό υλικό για τον Τύπο.

2014, 6 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους